Start Nyheter Visa alla
Först som Auktoriserad energikartläggare

Först som Auktoriserad energikartläggare

Aktea har, som första företag i branschen, klarat Energieffektiviseringsföretagens tuffa krav och auktoriserats som Energikartläggare.
Auktorisationen har utvecklats av branschföreningen Energieffektiviseringsföretagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning.
 
Syftet med auktorisationen är att öka förtroendet för energieffektivisering och att möjliggöra fler och mer lyckade energieffektiviseringsprojekt.