Start Nyheter Delad kunskap
Vad innebär miljödriven affärsutveckling med energi i fokus?

Vad innebär miljödriven affärsutveckling med energi i fokus?

Frågan utgjorde tema på en företagarfrukost hos Skånes Landshövding Anneli Hulthén häromveckan. Akteas energiexpert Annika Mattsson var på plats, tillsammans med ett 15-tal företagare. Deltagarna fick ta del av goda exempel på miljödriven affärsutveckling i linje med Skånes nya klimat- och energistrategi, samtidigt som tillfälle gavs att utbyta tankar kring egna innovativa satsningar på energiområdet.

Aktiviteten genomfördes i samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne och finansierades inom ramen för projektet Nätverk för energieffektivisering. Aktea och ÅF leder dessa nätverk där målet är 15 % energibesparing över de cirka tre år som projekten bedrivs.

Carl-Gustaf Gudmundsson, Engelholms Glass, var en av deltagarna som såg träffen som ett positivt sätt att lära känna nya personer. – Vi fick också belyst svårigheten att få alla på företaget med på resan att minska energin.

Gästföreläsare Kaj Abbestam höll en inspirationsföreläsning på temat energi som drivkraft för strategisk affärsutveckling. Hans budskap var tydligt; det finns en hel del pluspoäng att hämta i sina kundrelationer och därmed affärer, ifall man som företag lyckas ta klivet vidare från uttryck av sina ambitioner på energieffektivisering via till exempel trycksaker, hemsida, lokaler och annat handfast, till att få kollegorna med på tåget och jobba konsekvent miljöstyrt. Först då skapas intryck av ditt företag som en kunnig förebild. Konsekvensen är att du gentemot dina kunder lämnar avtryck som ett genuint energieffektivt företag.

Vi på Aktea driver ett stort antal av energieffektiviseringsnätverken som är igång runtom i landet, i samarbete med ÅF, Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Annika Mattsson som driver två skånska nätverk vill tipsa fler om att söka stöd inom Teknikutveckling och Innovation:
Projektet innebär att små och medelstora företag kan få upp till 70 % av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Man kan till och med få bidrag för att ta in en konsult ifall man upplever att man inte har kunskapen in-house för att komma vidare. Hör av dig till mig eller en av mina kollegor om du vill veta mer!

Det finns möjlighet att söka stöd i nuvarande ansökningsperiod fram till den 7 januari 2019. Därefter följer en ny ansökningsperiod. Tänk på att stöden ska öka energieffektivisering och du kan därför inte söka stöd för att ställa om till förnybar energi. Däremot kan du söka om finansiellt stöd för till exempel kompetensutveckling, test av ny energieffektiv teknik eller för att göra en studie inför en investering. Läs mer på http://www.energimyndigheten.se/nrp/teknikutveckling-och-innovation--fordjupande-stod-inom-energieffektivisering/