Start Nyheter Händer hos Aktea
Akteas julklapp till samhället – solceller och batterier på sjukhus i Borneo

Akteas julklapp till samhället – solceller och batterier på sjukhus i Borneo

På Borneo, som lider av skogsskövling, driver den indonesiska ideella organisationen ASRI ett sjukhus där fattiga kan betala för vården genom att bidra till naturen. Aktea bidrar till deras viktiga insats.

Tidigare har lokalbefolkningen ofta avverkat träd i regnskogen och sålt dem för att få råd till vårdbesök. ASRIs mål har varit att utveckla hållbara alternativ till skövlingen. ASRI står för Alam Sehat Lestari, vilket betyder ungefär ”frisk natur för evigt”. Organisationen har byggt ett sjukhus där alla som slutar att hugga ned regnskogsträd får kraftigt rabatterad vård.

Vi på Aktea har valt att i julklapp i år ge bidrag till EnergyAid som planerar att installera solceller och batteribackup på ASRIs sjukhus i Borneo och projektet Health in Harmony. Investeringen kommer att ge jämn och billig energi till sjukhuset. Detta minskar deras kostnader motsvarande en läkarlön och gör att de kan installera teknisk utrustning. Det finns t.ex. en donerad röntgenapparat som de inte haft råd att generera nog med energi till i sitt nuvarande dieselaggregat för att driva stabilt.

Energyaid kombinerar socialt entreprenörskap med mätbar klimatkompensation och bygger framgångsrikt solcellsanläggningar i utvecklingsländer. Samtidigt som lokalbefolkningen får en hållbar energiförsörjning, får de lära sig om de globala klimatmålen och hur deras livsstil påverkar miljön.

Förutom att avverkningarna nästan stoppats helt i lokalområdet på Borneo, så har barnadödligheten i området sjunkit dramatiskt. Problem med hotad hälsa och biologisk mångfald hänger ofta ihop på grund av fattigdom. Här kan de lösas på samma gång. Projektet beräknas vara i drift 2020.

Se en kort film för att lära dig mer om projektet: https://youtu.be/coDautZmd9o

Hör om lokalbefolkningens utmaningar när de behöver söka vård: https://youtu.be/6hrNqkl_vbc