Start Nyheter Kundcase
Framgångsrik jakt på energiläckage hos VK Media i Umeå

Framgångsrik jakt på energiläckage hos VK Media i Umeå

Mediehuset har sedan 2017 fått hjälp av Akteas energikonsult Tomas Edenor att minska sina energikostnader, med fokus på tryckeriet. Efter ett år har de tillsammans sparat 5 % och flera åtgärder väntar.

I en tid av strukturomvandlingar i mediebranschen, där prenumeranter av traditionella morgontidningar utmanas av ett ökat digitalt utbud, gäller det att vara extra konkurrenskraftig. Mediehuset VK Media  gick i mars 2017 med i ett regionalt energieffektiviseringsnätverk, EENet, med målsättningen att spara 15 % av sin energianvändning under de tre år som projektet pågår. Under basåret, dvs när man gick in i projektet, uppgick tryckeriets totala energianvändning för produktions- och stödprocesser till 2 140 MWh/år, som ger nära 1,4 miljoner kronor i kostnader per år.

På uppdrag av VK Media AB genomförde Tomas Edenor på Aktea Energy en energikartläggning av tryckeriet i Umeå under 2018. Genom att inventera byggnaden och verksamheten kunde en rad åtgärdsförslag tas fram för energieffektivisering.

– I en kartläggning fokuserar vi på de områden som bedöms ha mest potential för energieffektivisering. Hos VK Media handlade det om åtgärder kring belysning, tryckluft, ventilation och styrsystem, förklarar Tomas Edenor. 

Hittills har VK Media lyckats spara 5 % i förhållande till sitt nyckeltal, antalet MWh energi fördelat på antal ton tidningar. Mycket tack vare ett internt engagemang som väcktes i nätverksarbetet. Eftersom flera planerade investeringar återstår ser det väldigt lovande ut att nå målet.

Läs hela kundcaset här