Start Nyheter Kundcase
Aktea tar sikte på sjöfarten

Aktea tar sikte på sjöfarten

I januari 2019 sjösatte Aktea en ny verksamhetsgren – sjöfart – genom att bli medlem i Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF).

Fartygsbranschen har en lång tradition av att effektivisera framdrift och optimera transportuppdrag, en fråga som är högaktuell med rådande och framtida klimatutmaningar. Mindre fokus har hamnat på fartygens övriga energianvändning. Det är här vi på Aktea kommer in!

Med vår bakgrund och långa erfarenhet inom energikartläggningar kan våra energikonsulter erbjuda branschen specialistkunskap när det kommer till optimering av fartygens supportsystem som sällan är effektiviserade ur ett energiperspektiv. Värme- och ventilationssystem är som regel inte injusterade eller driftoptimerade och det finns en mängd elanvändande komponenter som saknar styrning. Ett annat möjligt utvecklingsområde är klimatsmart energiförsörjning när fartygen ligger i hamn. Med andra ord finns det ofta en stor potential att minska energianvändningen med relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder. Dessutom har vi energiexperter i företaget med stor kunskap kring fartyg, som gör att våra kunder får nytta av båda kunskapsområdena.

Vårt mål är att hjälpa till med energiinventering, mätning och analys, leverera en tydlig statusrapport för fartyget och ge en helhetsbild över besparingspotentialen, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Genom vårt medlemskap i SMTF kan vi nu samverka med andra aktörer inom sjöfartsbranschen och gemensamt arbeta för en mer energieffektiv sjöfart!

Är du intresserad av att höra mer i ämnet?

Välkommen att kontakta Ellinor Forsström eller Gunnar Sundby på ellinor.forsstrom@aktea.se respektive gunnar.sundby@aktea.se