Start Nyheter Händer hos Aktea
BeBos förstudier och utredningar får ny organisation

BeBos förstudier och utredningar får ny organisation

Nu har vi vunnit Energimyndighetens upphandling att genomföra BeBos förstudier och utredningar.

I trettio år har BeBo (Beställargrupp Bostäder) varit Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus med syfte att driva utvecklingen inom området. Nu har ett konsortium av specialister inom energieffektivisering vunnit Energimyndighetens upphandling att genomföra BeBos förstudier och utredningar. Konsortiet samordnas av Aktea Energy och uppdraget leds av Agneta Persson, Anthesis. I arbetsgruppen ingår också representanter från Nitton Energikonsult, ESAN Energi och Borg & Co.

Innovationsklustret BeBo verkar för att ge fastighetsägare bättre beslutsunderlag inför investeringsbeslut gällande energieffektiva åtgärder. Genom att fungera som en mötesplats mellan näringsliv, myndigheter och akademi vill man påskynda utvecklingen av nya energieffektivare tekniker, produkter, metoder och system.

Läs mer om det nya konsortiet här.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet "Aktuellt om energieffektiva byggnader" som utkommer ca 4 gånger per år. Anmäl dig här.