Start Nyheter Delad kunskap
Fördjupande investeringsstöd att söka inom energieffektivisering – Miljöstudier

Fördjupande investeringsstöd att söka inom energieffektivisering – Miljöstudier

Små och medelstora företag som har gjort en energikartläggning har nu en ny möjlighet att söka finansiellt stöd för att komma vidare i energiarbetet och effektivisera ytterligare. Stödet Miljöstudier kan täcka en del av kostnaderna för vidare undersökningar som belyser nya investeringar för en effektivare verksamhet.

Stödnivå: Upp till 70 procent av kostnaden för studien

Företag som har genomfört miljöstudier vittnar om att de har fått bra beslutsunderlag med tydliga och realistiska investeringsförslag, visar en genomförd utvärdering. Dessutom har företagens förväntade besparingspotential ofta överträffats.

Det fördjupande stödet inom regionalfondsprogrammet för Teknikutveckling och innovation går att söka fram till 30 november 2019 och vänder sig till företag som vill gå vidare efter att ha gjort en energikartläggning.

Vad räknas som en miljöstudie?

Studien ska ge svar på ett problem som ditt företag har inom energiområdet, och som behöver undersökas närmare innan du kan ta beslut om en eventuell investering. Stödet är inte till för att bekosta en investering utan för att finansiera en studie inför en möjlig investering.

Exempel på företag där vi från Aktea varit med och gjort miljöstudier, där alla blivit beviljade stöd:

  • NK Lundströms AB – Mätning och identifiering av energiåtgärder och effektivare processtyrning av ett sågverk
  • Extena AB – Studie för bättre utnyttjande av spillvärme hos företaget som är specialister på extrudering av rör i termoplaster
  • VK Media – Utvärdering och effektivisering av belysningsåtgärder för tryckeri med särskilda krav
  • Ursviken Technology – Studie för ventilation i kantpressindustri

Hur stort stöd kan man få?

Det finns inga fasta summor angivna för hur stort stöd ditt företag kan få. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med upp till 60 procent av den totala projektkostnaden.

Hur går jag vidare?

När du vill ansöka om stöd för Miljöstudier – inför en energieffektiv investering gör du det via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Känner du dig osäker på om ditt företag kan ansöka om stöd för ert problem eller lösning? Eller undrar du om du har all nödvändig information och önskar få hjälp med ansökan?

Hör av dig till ditt närmaste Aktea-kontor, för vi har koll på förfarandet! Låt oss tillsammans diskutera igenom förutsättningarna och ditt företags utsikter för att både få finansiellt stöd och genomföra själva miljöstudien på ett effektivt sätt!