Start Nyheter Händer hos Aktea
Aktea och Esam tar fram material för effektivare processer vid inköp av solcellssystem

Aktea och Esam tar fram material för effektivare processer vid inköp av solcellssystem

Aktea har tillsammans med Esam fått i uppdrag att samla, utveckla och sprida material för effektivare processer och en stärkt köparroll vid inköp av solcellssystem. Energimyndigheten gav oss förtroendet att ansvara för deras satsning eftersom vi har lång erfarenhet inom solel, en hög kompetensnivå och ett brett kontaktnät i branschen.

Sedan flera år har Energimyndigheten arbetat strategiskt för att förenkla investeringar i solcellsinstallationer, inte minst genom en informationsportal. Myndigheten har allt eftersom märkt att det saknas tillräckligt tydliga riktlinjer för förfrågningsunderlag och upphandlingsmaterial. Vi delar deras uppfattning, så därför känns det helt rätt att nu få lov att samla branschen och leverera något som alla kan acceptera och ha nytta av!

Uppdraget drar genast igång och slutresultatet ska leda till en hög kvalitet på de installationer som genomförs samt även skapa konsensus kring upphandling/beställningsfasen av en solcellsinstallation. På sikt kommer det leda till snabbare investeringsprocesser och på så sätt fler anläggningar.

Heltäckande och användarvänligt material för inköp av solceller

Vid årsskiftet kommer vi att leverera ett heltäckande underlag, inkluderande upphandling- och anbudsmallar, checklistor och metodbeskrivningar. Kvaliteten i handlingarna ska hålla hög standard och utgå från best practice, både i Sverige och andra länder, och granskningen ska följa en formell och transparent process.

Samtliga delar av investeringsprocessen kommer att behandlas – från förstudie till drift. Materialet kommer att vara anpassat för alla beställargrupper; från småhus till större fastigheter och industrier.

Det ska vara enkelt att använda handlingarna, oavsett om du representerar fastighetsbolag, småhusägare eller industrier. Därför tänker vi utforma materialet så att det blir lätt att läsa, använda och förstå.

Involverar alla parter i branschen

Det är viktigt att både fastighets- och solcellsbranschen kan ta till sig handlingarna och känna ett ägande i dem. Därför vill vi involvera alla parter i branschen redan från start genom samarbete och öppen dialog. Intervjuer och workshops kommer hållas löpande under projektets gång.

Genom hela processen kommer vi i projektgruppen att arbeta gemensamt med referensgrupper för större fastigheter, småhus och leverantörer. Tillsammans kommer vi att göra behovsanalyser, bearbeta och testa förslag.

En viktig del i utformningen av underlagen är de ambassadörer med stor erfarenhet och som redan har utvecklat material på området. Detta ska vi ta tillvara och hjälpa till att sprida inom detta uppdrag.

Har du frågor eller vill ta plats i en referensgrupp?

Kontakta Stefan Lindsköld, vd på Aktea och huvudansvarig konsult, eller Kristin Vanky, energikonsult på Aktea, på kristin.vanky@aktea.se respektive stefan.lindskold@aktea.se för mer information.