Start Nyheter Kundcase
Aktea energisamordnar projektet Ny Opera i Operan

Aktea energisamordnar projektet Ny Opera i Operan

Kungliga Operan i Stockholm står inför en omfattande renovering och utbyggnad. Mats Åström från Aktea är energisamordnare i projektet, vilket innebär att han tillvaratar projektägarens intressen avseende energi och inneklimat. Här finns pengar att spara. I ett kundcase belyser vi rollens vinster och fallgropar.

Energieffektivitet är ett av fastighetsbranschens starkaste ledord idag och är något som eftersträvas i alla sammanhang för både ekonomiska och miljömässiga vinster. Därför blir tjänsten energisamordning allt viktigare i större projekt där man upphandlar flera olika projektörer och entreprenörer. En energisamordnare hjälper till att samordna och värna om energiaspekter i varje projektfas.

Energisamordnarens komplexa roll

Mats Åström, seniorkonsult på Aktea, lyfter fram tre fokus i rollen som energisamordnare:

  1. Att se till att hjälpa till och engagera respektive aktör och lyfta energifrågorna i varje projektskede. 
  2. Att hjälpa alla inblandade att förstå konsekvenserna av olika beslut så att de, baserat på fakta, kan gå vidare i projektet med öppna ögon. 
  3. Att säkra möjligheterna att följa upp energimålen, se till att de infrias, och i de fall något avviker lyfta varför, så att lärdomar kan dras. 

Ett prestigefyllt uppdrag med komplexitet

Mats Åström, med över 20 års erfarenhet från VVS-projektering, installations- och energisamordning, har fått det prestigefyllda uppdraget att agera energisamordnare i projektet med att förnya den Kungliga Operan i Stockholm, ”Ny Opera i Operan”. Han anlitas som underkonsult av COWI Projektbyrån som har projekt- och projekteringsuppdraget hos Statens fastighetsverk. Projekteringen har pågått sedan 2017 och byggstarten är planerad till 2023. Går allt enligt plan står Operan klar 2027.

Akteas kärnkunskap finns inom befintliga byggnader, vilket gör att vi i den här typen av projekt blir en garant genom vår förståelse för hur det är att långsiktigt driva och underhålla en byggnad på ett energieffektivt sätt.

Energikostnaderna ska kunna halveras jämfört med idag

– Just att få ner de höga energikostnaderna var ett av grundkraven från beställaren, utöver att modernisera och verksamhetsanpassa byggnaden efter nutida krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. Våra estimat pekar på att energikostnaderna ska kunna halveras jämfört med idag, berättar Mats.

 Läs hela kundcaset och lär mer om utmaningarna i att energisamordna ett projekt med över tusen rum i tolv våningsplan där gammalt och nytt ska kombineras. 

 

Vill du också få bättre kontroll på din verksamhets energianvändning? 

Akteas konsulter är specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Vi vill hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat.

Kontakta oss idag för att prata om ditt företags förutsättningar och mål. Vilket av våra kontor ligger närmast dig?