Start Nyheter Händer hos Aktea
Solcellsexperten Richard Thygesen startar upp nytt Aktea-kontor i Uppsala

Solcellsexperten Richard Thygesen startar upp nytt Aktea-kontor i Uppsala

Richard Thygesen börjar på Aktea den 12 augusti. Richards spetskompetens finns inom fastighetsenergi och han har doktorerat i solceller kopplat till värmepumpar. Senast har han varit chef för teknikavdelningen inom affärsområdet energitjänster på energibolaget Mälarenergi.

– Det som lockade är att Aktea är oberoende som konsulter och att de har ett bra tankesätt gällande energisystem. Just att de vill hantera energi i system framför att åtgärda enskilda komponenter, som annars riskerar att man satsar på fel saker, säger Richard Thygesen.

Energiteknisk bredd med detaljkunskap inom solel

Under sin karriär har Richard varvat akademi och näringsliv vilket har gett honom en bredd och god inblick i de flesta delar av energibranschen. Hans inriktning på forskningen under doktorandtiden vid Mälardalens högskola var hur egenanvändning av solel kan öka i byggnader med hjälp av olika tekniska lösningar. Därtill har han fördjupat sig i Boverkets regler för hur nära-nollenergibyggnader hanterar solenergi och i policyfrågor med fokus på byggregler och stödsystem för mikroproduktion.

På näringslivssidan finns en bred byggnadsteknisk kompetens med erfarenheter av energikartläggningar, energiutredningar, energirådgivning och diverse förstudier hos företag som Mälarenergi, Sala Heby Energi och FVB Sverige.

Det som fick Richard att återvända till konsultbranschen är just möjligheten att vara med och påverka samhället på kort sikt och se resultat.

– Aktea vill förändra energibranschen och det vill jag med! säger Richard Thygesen.

Goda marknadsutsikter i Uppsala

Richards första uppgift blir att etablera ett nytt Aktea-kontor i Uppsala. Tillsammans med Akteas ledning har han analyserat marknaden. De ser en spännande grogrund i och runt staden med många stora fastighetsägare och flera regionala satsningar. Det är mycket på gång inom energieffektivisering där Aktea vill vara med och bidra.

– Förutom att Richard kommer att stärka oss ännu mer inom solceller och smart el kommer han att arbeta med olika tjänster inom energieffektivisering. Här finns många möjligheter till samarbete och stärkt erbjudande, inte minst med Stockholmskontoret, säger Akteas vd Stefan Lindsköld.

Varmt välkommen till oss efter semestern!