Start Nyheter Händer hos Aktea
Framtidssäkra effektbehovet i din fastighet

Framtidssäkra effektbehovet i din fastighet

Har du upptäckt konferensen Framtidsspaning Fastighetsenergi som äger rum den 22 oktober? En heldag för dig i fastighetsbranschen – fastighetsägare, förvaltare, beslutsfattare, byggherre, installatör eller teknikkonsult!

När Stockholmsmässan sätter upp en konferens om en av branschens största utmaningar är det med Installatörsföretagen och Aktea Energy som medarrangörer. Det hela äger rum på Folkungagatan 90 i Stockholm. I fokus är fastigheter som både använder och producerar energi

Fastighetsägarens nya roll 

Den nya rollen skapar behov av helt nya tjänster och produkter vilket också innebär nya krav på kunskap avseende teknik, tillämpningar, erfarenheter och regelverk. 

Du som deltar i konferensen får veta varför vi behöver tänka och agera annorlunda och vilka möjligheter som finns för de aktörer som önskar moderna, mer energieffektiva byggnader med lägre driftskostnad. 

Dagen består av ett smörgåsbord av möjligheter och nya tankesätt för att utveckla väl fungerande och energieffektiva byggnader. Seminarieprogrammet uppdateras kontinuerligt. Här hittar du aktuell information om programmet.

Idéer och tips om framtidens energiteknik 

Konferensen syftar till att lära och inspirera till lönsamma insatser som framtidssäkrar fastigheters effektbehov och ger en positiv inverkan på driftnettot.  

Deltagare kan se fram emot konkreta tips, idéer och erfarenheter som direkt kan omsättas i det egna fastighetsbeståndet, liksom en inblick i den teknikutveckling som står för dörren och de regelverk som kan komma att gälla kring ämnet. 

Parallellt med konferensen arrangeras en utställning med företag som erbjuder tjänster eller produkter som har bäring på byggnadsintegrerad energiproduktion och energisystem.

Säkra din biljett 

Se till att boka din konferensplats senast den siste augusti för att få boka tidigt-rabatt!