Start Nyheter Kundcase
Förstudier optimerar fastighetsägares satsning på solel

Förstudier optimerar fastighetsägares satsning på solel

Aktea har gjort flera förstudier till solcellsinstallationer på uppdrag av Akademiska Hus. Förstudierna hjälper fastighetsbolaget att utreda potentialen innan de investerar i nya solcellssystem på campus runtom i landet. Målet är att år 2025 ha en klimatneutral fastighetsdrift.

Kundcase

I dagsläget har Akademiska Hus ett 50-tal solcellsanläggningar på taken till sina campus vid olika svenska lärosäten, som årligen genererar över 4 miljoner kWh hållbar elenergi. De senaste åren har man investerat i flera nya anläggningar som när de står klara kommer att kunna producera solel motsvarande över 6 miljoner kWh per år.

Förstudier utreder potentialen för solceller
– Akademiska hus har som mål att minska mängden inköpt energi med 50 % fram till år 2025 med startår 2000, och dessutom bli klimatneutrala. Som ett led i detta arbete gör vi en storskalig satsning på att utreda potentialen för solceller på våra byggnader. I detta arbete börjar vi med att göra en förstudie, där har Aktea varit oss behjälpliga med simuleringar, berättar Fredrik Fröbeson, Energiingenjör på Akademiska Hus i Lund.

Så här går en förstudie till
– Först begär vi in ritningar och gör platsbesök. Vi undersöker omgivningen och ser efter om det finns skuggande föremål som inte syns på ritningen, såsom närliggande hus eller master. Saker kan ha tillkommit efter det att ritningen gjordes, förklarar Ellinor Forsström, energikonsult från Aktea, som har jobbat med nio förstudier för solcells-installationer på uppdrag av Akademiska Hus enbart under det senaste året.

Efter översynen byggs en 3D-modell upp av byggnaden. Växtlighet ritas in, liksom annat från omgivningen som kan inverka på solljusets infall. Därefter lyfts modellen in i ett solcells-simuleringsprogram. Aktea har licens till ett detaljerat program som gör det möjligt att simulera system med alla de produkter som leverantörerna tillhandahåller på marknaden. Utifrån aktuell geografisk plats, adderas väderdata som simuleras över ett normalår. På så vis kan årsförbrukningen för anläggningen räknas fram samt hur väl solpanelerna producerar el utifrån de givna förhållandena och placeringen.

Vi simulerar ofta ett par olika varianter, eller fler, när förutsättningarna är komplexa. Läs hela kundcaset för att få reda på vad "rätt" placering av solpaneler innebär och vad du kan förvänta dig av ett förstudieprojekt:

 Aktea kundcase: Akademiska Hus förstudier till solcellsinstallationer

Fotot ovan är från Kemicentrum hus 5 i Lund, vars anläggning beräknas producera cirka 100 000 kWh per år, vilket motsvarar behovet av hushållsel för 2 000 villor.


För lönsam investering i solcellssystem
Vi på Aktea har arbetat med solel i många år och är gärna er högra hand genom hela investeringen. Förutsättningarna för en lönsam investering varierar mellan olika byggnader. Vår erfarenhet visar att sex faktorer avgör om solceller är lönsamma eller ej

Vill du ha hjälp med att bedöma lönsamheten i ert fall utifrån gällande förutsättningar? Hör av dig till oss! Vill du få en översikt av potentialen i hela fastighetsbeståndet, eller utvärdera möjligheterna för en specifik byggnad till att börja med?