Start Nyheter Delad kunskap
7 steg från idé till i driftsatt solcellssystem

7 steg från idé till i driftsatt solcellssystem

Förutsättningarna för en bra solcellsanläggning sätts till stor del i förstudie- och projekteringsfasen. Det gäller både projektets ekonomi och hur effektiv anläggningen blir i slutändan, dels vad gäller effekt och dels i fråga om drift och skötsel. Här delar vi kunskap kring vad som krävs för att projektera en effektiv och lönsam solcellsanläggning.

Oberoende solelsexperter tillför kunskap

Utbyggnaden av solceller går fort och marknaden växer rekordsnabbt. Det saknas emellertid tydliga riktlinjer för förfrågningsunderlag vilket riskerar att leda till bristfälliga beställningar och installationer. Dessutom varierar utformningen av anbud och offerter, vilket även det utgör en utmaning för såväl köpare som säljare. Genom att anlita en av Akteas oberoende solelsexperter tillför vi din verksamhet den kunskap som krävs för att projektera en effektiv och lönsam solcellsanläggning.

Rådgivare vid projektering av solcellsentreprenad

Aktea har arbetat med solceller i många år och har som oberoende experter en lång rad erfarenheter och insikter som ökar chanserna för en väl anpassad solcellsanläggning. Vi kan hjälpa er få till stånd en anläggning skräddarsydd efter er ekonomi och specifika energiförbrukning. Det innebär att en oberoende expert ger råd och stöttar genom hela processen, från dimensionering till installation och uppföljning. Läs vårt kunskapsblad som beskriver processen steg för steg:

 Ladda ner kunskapsbladet om 7 steg från idé till i driftsatt solcellssystem


Välkommen att kontakta någon av våra solcellsexperter för att höra mer om hur vi kan bidra i ert nästa projekt:

Richard Thygesen, Uppsala, 0707-81 82 64, richard.thygesen@aktea.se
Jon Malmsten, Stockholm, 0700-10 01 20, jon.malmsten@aktea.se
Kristin Vanky, Stockholm, 0765-66 93 77, kristin.vanky@aktea.se
David Gudmunds, Göteborg, 0706-03 75 23, david.gudmunds@aktea.se
Ellinor Forsström, Malmö, 0739-22 33 56 ellinor.forsstrom@aktea.se