Start Nyheter Händer hos Aktea
Aktea samarbetar med energiuppföljningsföretaget Mestro

Aktea samarbetar med energiuppföljningsföretaget Mestro

Aktea har ingått ett samarbete med energiuppföljningsföretaget Mestro där vi kommer att hjälpa deras kunder med energifrågor. Fokus kommer till en början vara på energikartläggning, att Aktea utför energikartläggning i stora företag, EKL, till Mestros kunder. Därutöver erbjuds Akteas tjänster inom energiledning med t ex inhyrd energicontroller.

Energi blir alltmer en fråga för ledningsgrupper och styrelser. Energiledningssystem och energikartläggningar, framförallt i större energiintensiva företag, är en strategisk fråga och som kan bidra till ökad lönsamhet.

Spara pengar med energiuppföljning

Mestro har sedan drygt tio år tillbaka specialiserat sig på att hjälpa företag att minska energikostnader genom visualisering av energidata. Genom deras webbaserade system för energiuppföljning får företag kontroll över sin användning. Mestro kan automatiskt samla in och visualiserar energidata.

Tillsammans med en energikonsult från Aktea erbjuds Mestros kunder genom det nya samarbetet hjälp med att uppfylla gällande lagkrav, genomföra och följa upp energieffektiviserande åtgärder och helt enkelt hantera energifrågor på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Aktea kan även hjälpa till att organisera det dagliga arbetet i verksamheter för långsiktiga energieffektivisering med inhyrd controller på deltid. En energicontroller från oss bygger då upp ett anpassat system, ger råd och vägledning för fler energibesparingar som kapar kostnader.

Nya krav på EKL från nästa år

2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft, med syfte att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Lagen innebär att företag med fler än 250 anställda och omsättning på mer än 50 miljoner euro behöver genomföra en energikartläggning av sin verksamhet. En energikartläggning ska genomföras vart fjärde år och omfatta hela företagets verksamhet. Kartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare, vilket Aktea har varit ända sedan kraven infördes.

2020 börjar nästa omgång för EKL, som innebär att alla stora företag behöver uppdatera sin energikartläggning. Energimyndigheten kommer att ändra om lite i hur kartläggningen ser över möjligheterna att anpassa energikartläggningens utförande utifrån den potential till energieffektivisering som företaget har. Vi kommer att kontakta berörda kunder så snart vi har fått mer information kring de uppdaterade villkoren.


Har du några frågor kring samarbetet eller vill diskutera ditt företags EKL går det bra att kontakta Ebba Lindencrona på mejl ebba.lindencrona@aktea.se eller telefon 0703-96 24 18 alternativt Åsa Thurin på asa.thurin@aktea.se eller telefon 0737-27 00 20 

Besök Mestros hemsida om du är nyfiken på att läsa mer om deras system!