Start Nyheter Delad kunskap
Förändringar i EKL från 2020

Förändringar i EKL från 2020

Enligt lag behöver företag med fler än 250 anställda och en omsättning på mer än 50 miljoner euro genomföra en energikartläggning av sin verksamhet, EKL, vart fjärde år. I januari 2020 startar period 2. Här berättar vi om förändringarna jämfört med period 1 och vad som är värt att veta för effektivt genomförande och resultat.

Energikartläggning i stora företag behöver enligt lag omfatta hela företagets verksamhet och genomföras av certifierade kartläggare eller inom ett certifierat miljö- eller energiledningssystem.

Som ett av Energiföretagen auktoriserat företag har vi fått ingående information om vad som kommer att skilja sig från 2020 jämfört med föregående period. Fokus är fortsatt på att identifiera genomförbara energieffektiviseringsåtgärder. EKL lägger grunden till ert energieffektiviseringsarbete och är egentligen bara början.
 

Förändringar från 2020 jämfört med period 1

Samtliga stora företag ska göra minst den övergripande energikartläggningen under 2020 och rapportera kartläggningen under kvartal 1 år 2021. Även under period 2 går det att dela upp den detaljerade energikartläggningen över fyraårsintervallet. Vi har samlat informationen om de viktigaste förändringarna i ett kunskapsblad där du kortfattat får grunderna för ett effektivt genomförande och resultat:

 Ladda ner kunskapsbladet om energikartläggning i stora företag från 2020


Så här genomförs en EKL i 7 övergripande steg:

  1. Statistik för 12 månader sammanställs, lämpligen för hela 2019, för byggnader, verksamheter och transporter.
  2. Den förra energikartläggningen gås igenom.
  3. En sammanställning över vilka åtgärder som har genomförts tas fram.
  4. Områden inom verksamheten som har förändrats gås igenom särskilt.
  5. En bedömning av betydande energianvändning görs. Fokus på den detaljerade kartläggningen ska ligga på företagets prioriterade områden. Därför prioriteras delar som genererar en betydande energianvändning och där det finns störst möjlighet till att genomföra åtgärder.
  6. En ny energikartläggning genomförs utifrån de förutsättningar som finns på företaget.
  7. Rapportering till Energimyndigheten.


Ta hjälp av Akteas certifierade energikartläggare

Kontakta en av våra certifierade energikartläggare för att prata om ditt företags förutsättningar och hör hur de kan hjälpa dig genom processen! Välj med fördel det kontor som ligger närmast dig:

Stockholm: Åsa Thurin, tel 0737-27 00 20 / Ebba Lindencrona, tel 0703-96 24 18
Umeå: Tomas Edenor, tel 0720-10 43 66
Malmö: Annika Mattsson, tel 0700-90 55 07
Göteborg: Peter Karlsson, tel 0736-33 60 02 / Adam Krantz, tel 0700-90 55 08