Start Nyheter Kundcase
Energicontroller på deltid sänkte kostnaderna och gav bättre koll på användningen

Energicontroller på deltid sänkte kostnaderna och gav bättre koll på användningen

Sedan 2008 har Aktea haft uppdrag med energiuppföljning i Tagehus anläggningar. I samband med att Aktea utförde en EKL, en energikartläggning, av verksamheten beslutade fastighetsägaren Tagehus att ta ett samlat grepp om energifrågan. Ett avgörande steg var att handla upp en tjänst som samlade all energiinformation på ett ställe vilket underlättar uppföljning.

Tagehus är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder, hotell- och konferensanläggningar samt badanläggningar i Sverige och utomlands. Tagehus har inte själva resurser att arbeta med energiuppföljning och andra energifrågor och valde därför att anlita en konsult från Aktea som deras Energicontroller.

Kontinuerlig uppföljning och punktinsatser

Åsa Thurin på Aktea har sedan januari 2018 arbetat som Energicontroller på Tagehus. Hon hjälper dem bland annat med att sätta energimål, vara beställarstöd vid utförande av energieffektiviseringsåtgärder och i solcellsprojekt samt att hålla energiutbildningar. Dessutom följer Åsa varje månad upp och analyserar energianvändningen vid samtliga fastigheter. Syftet är att identifiera avvikelser, följa upp att utförda åtgärder ger de resultat som förväntas och se till att strävan mot energimålen har rätt riktning.

Energicontrollerns roll är framförallt att göra det lättare för kunden att ta medvetna val kring sin energiförbrukning, så att de aktivt kan optimera sin energianvändning och förbättra både sin inomhusmiljö och sin miljöpåverkan.

Automatiserad och visualiserad energiuppföljning

Inledningsvis tog Åsa i energiuppföljningen utgångspunkt i energileverantörernas ”mina sidor”, men sedan förra året har arbetet moderniserats och effektiveras genom en tjänst som samlar all energiinformation på ett och samma ställe. I Tagehus fall föll valet i upphandlingen på Mestros energiledningssystem, som är ett webbaserat system för energiuppföljning.

Upplägget på uppföljningen hos Tagehus är att Åsa analyserar energianvändningen i Mestro och sammanställer resultat i uppföljningsrapporter, en för varje fastighetssegment. Rapporterna har skräddarsytts utefter Tagehus behov och de använder dem vid sina månatliga driftmöten.

Upptäckte vattenläcka vid månadsanalys

Olika typer av avvikelser identifieras kontinuerligt. Vid föregående månadsanalys identifierades en ovanligt hög användning av fjärrvärme och vatten i en av bostäderna. När man ser att det finns både hög värme- och vattenanvändning kan detta vara en indikation på att det är frågan om en hög varmvatten-användning som i sin tur kan bero på en läckande varmvattenledning.

Åsa rapporterade avvikelsen till förvaltaren som inom kort identifierade just en läcka på varmvattenledningen. Tack vare att vattenläckan kunde identifieras och snabbt bli åtgärdad, undvek man både ett stort energisvinn och såg till att det inte hann uppstå några reella vattenskador i byggnaden.

 Ladda ner caset om hur Tagehus jobbar med energicontroller från Aktea 


Vill du också få bättre kontroll på din verksamhets energianvändning?
Kontakta oss idag för att prata om ditt företags förutsättningar och mål!