Start Nyheter Händer hos Aktea
Aktea fortsatt klimatpositiva

Aktea fortsatt klimatpositiva

Vi på Aktea har valt att mäta, minska och klimatkompensera för att aktivt jobba mot att hålla oss klimatpositiva, det vill säga att binda mer växthusgaser än vi släpper ut. Genom att både klimatkompensera och minska våra CO2-utsläpp under 2019 är vi fortsatt ett klimatpositivt bolag.

Som du kanske läste i Stefan Lindskölds årskrönika i december, var 2019 väldigt utvecklande för Aktea. Inte nog med att vi firade 10 år som företag i branschen, vi hade en lång rad nya samarbeten och uppdrag, växte till fem kontor och ökade omsättningen med cirka 15 %.

Därför är vi extra stolta över att vi samtidigt lyckades minska vår klimatpåverkan. Sedan 2018 är Aktea ett klimatpositivt bolag och det arbetet har fortsatt. Beräkningarna kring våra CO2-utsläpp 2019 visar att vi lyckades minska våra avtryck ytterligare.

Strävan mot hållbarhet och minskad klimatpåverkan

Som energiexperter känns det naturligt att sträva efter att ändra våra vanor och vårt sätt att konsumera för att bidra till en minskad klimatpåverkan. Vi strävar efter minskad miljöbelastning och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, inte minst genom de resultat vi åstadkommer hos kunderna, men även hur vi utför uppdragen. Vår verksamhet utgår från ett miljöledningssystem, jämförbart med ISO14001, och övergripande miljömål som uppdateras årligen. Varje kontor följer Akteas miljöprogram, vad gäller allt från inredning och förbrukningsvaror till val av transporter och resor.

Hur vi har valt att klimatkompensera

På Aktea har vi framförallt lyckas sänka våra klimatutsläpp genom smartare resande. Parallellt med reduktionsarbetet har vi valt att klimatkompensera för att ta ansvar fullt ut för vår klimatpåverkan med marginal. Det innebär att vi kompenserar för de utsläpp som vi konsulter bidrar till genom lokaler, resor och annat som klimatpåverkar. I kompensationen satsar vi på skogsplantering som minskar jorderosion, binder koldioxid och bidrar till biologisk mångfald.

Därtill fortsätter vi vårt samarbete med Energy Aid för att sätta solceller/energilagring på Planetary Health Hospital på Borneo, där lokalbefolkningen får gratis sjukvård om de åtar sig att inte skövla skogarna.

Hur blir man ett klimatpositivt bolag?

I vår kartläggning och beräkning av utsläppen har vi valt att följa Naturvårdsverkets anvisningar. De har många tips och verktyg där du kan få stöd i dina kalkyleringar.

Att klimatkompensera genom att plantera träd är den vanligaste metoden för att nå den sista sträckan och komma förbi mållinjen. Ett annat alternativ för företag att kompensera sina utsläpp på är stödja en grön elektrifiering av landsbygden i utvecklingsländer.

För att säkerställa att utsläppsminskningen är verklig bör projekten vara certifierade enligt någon av de standarder som har utvecklats. Vi kan exempelvis tipsa dig om att hitta lämpliga investeringar i FN:s Gold Standards, som är en certifiering av projekt som är klimatpositiva: https://www.goldstandard.org