Start Nyheter Delad kunskap
Äntligen! Ny branschstandard för solcellsupphandlingar

Äntligen! Ny branschstandard för solcellsupphandlingar

Nu är de nya mallarna publicerade som kommer att underlätta vid inköp av solceller. Syftet är att det ska vara enkelt att installera solceller och få en hög kvalitet på installationen. Alla dokumenten finns tillgängliga att ladda ner från Energimyndighetens Solelportal.

Äntligen en standard som …

  • ger en problemfri upphandling av solceller
  • gör det enkelt att ta fram förfrågningsunderlag
  • gör det enkelt att lämna anbud
  • gör det enkelt att utvärdera anbud
  • ger en kvalitetssäkrad solcellsanläggning
  • tydliggör för leverantören
  • skapar trygghet för beställaren

Bakgrund till projektet

Förra året fick Aktea Energy AB tillsammans med Michiel van Noord från Esam, senare RISE, i uppdrag av Energimyndigheten att ta fram en ny standard efter samråd med branschaktörer. Projektet initierades som en del av Energimyndighetens strategiska arbete med att förenkla solcellsinvesteringar. Man såg att det saknades tydliga riktlinjer för förfrågningsunderlag, vilket riskerade att leda till bristfälliga beställningar och installationer. Vidare varierade utformningen av anbud och offerter, vilket ofta blev en utmaning för såväl köpare som säljare.

Under projektet höll vi en kontinuerlig dialog med representanter från både beställar- och leverantörssidan för att skapa en standardiserad upphandlingsmetod för branschen att enas kring. Stort tack till alla inblandade referensgrupper för ert engagemang och värdefull input under projektets gång!

Problemfri upphandling av solceller – här finns stödet du behöver!

De olika mallarna, rekommendationerna och dokumenten kan användas som stöd av både privata husägare och kommersiella fastighetsägare, till exempel bostadsrättsföreningar, när det är dags att hitta och avtala med en leverantör som kan installera solceller på byggnaden.

Det färdiga materialet är upphovsrättsskyddat. Innehållet är öppet för redigering men upphovsrättsinnehavaren ansvarar inte för ändringar som görs i dokumentet efter det att originaldokumentet hämtats från Energimyndighetens Solelportal.

Här finns mallar och stöddokument för att underlätta inköpsprocessen för dig som kommersiell aktör.

Här hittar du de nya mallarna och stöddokumenten som underlättar inköpsprocessen för dig som privat aktör.

Har din organisation viljan att investera i solceller, men saknar resurser internt att driva ett projekt? Kontakta oss så berättar vi mer om hur en solelsexpert från Aktea kan komma in och stötta!