Start Nyheter Kundcase
Volymuppdrag med energideklarationer ger skalfördelar och bidrar till energistrategin

Volymuppdrag med energideklarationer ger skalfördelar och bidrar till energistrategin

Sedan årsskiftet har Aktea ramavtal med Kungsbacka kommun att agera teknisk konsult och energideklarera lokalytor om cirka 135 000 m² under 2020. Här delar de inblandade med sig av några av de vinster deras systematiska deklarationsarbete för med sig.

Flertalet fastighetsägare måste enligt lag energideklarera sina byggnader vart tionde år. En energideklaration ska genomföras av en oberoende energiexpert, resultatet ska anslås synligt i byggnadens entré och rapporteras in till Boverket. Kort sagt beskriver deklarationen hur mycket energi byggnaden använder och ska även förse ägaren med konkreta förslag på energibesparande åtgärder.

Mer än en pappersprodukt

I Kungsbacka kommun var det dags att deklarera i princip hela fastighetsbeståndet i år. Förutom grundkravet om en Certifierad Energiexpert (CEX) med behörighetsnivå Kvalificerad (K), hade man i upphandlingen också med en önskan om att få en högre kvalitet på utförandet. Kommunen ville inte enbart få grundläggande energideklarationer utförda, som en ”pappersprodukt”, utan samtidigt få möjlighet att beställa till energiutredningar för att identifiera såväl investerings- som underhållsåtgärder som bidrar till kommunens energistrategiska arbete.

Christian Ek, energiingenjör i Kungsbacka kommun, berättar om uppdraget:
Referenser bekräftade att Aktea höll den kvalitet vi sökte och kunde tillföra ”det lilla extra” i sina rapporter. Vi ser samarbetet som ett ypperligt tillfälle att utveckla vår energistrategi. Samtidigt som vi låter dem energideklarera åt oss, strävar vi efter mer helhetstänk, där vi vill titta på åtgärdspaket för hela fastigheten, framför att bara gå efter de mest lönsamma åtgärderna på kort sikt, så kallade lågt hängande frukter. Detta kan Akteas konsulter bidra till i tillägg.

Till startmötet med Aktea hade Christian Ek förberett en grov genomförandeplan och grupperat drygt 150 byggnader åt dem att deklarera efter lämpliga beställningsvolymer och geografisk placering. Det är mest förskolor och skolor, men även bostäder, fritidslokaler eller idrottshallar. Han hade även lagt in en prioriteringsordning, där de med högst prioritet helst skulle genomföras tidigt, förutsatt att de kunde utföras under uppvärmningssäsong för bästa kvalitet. Därefter fick Aktea i uppgift att ta fram en mer detaljerad tidplan för genomförande.

Så här går en energideklaration till

Christian och hans driftteknikerkollegor förser oss med underlag i form av ritningar, OVK-protokoll, äldre energideklarationer, tillgång till energiuppföljning och till kundsidor. Vi förbereder oss, läser in oss på underlag till en rad fastigheter och gör därefter flera platsbesök på samma dag, berättar Tobias Barsk, energikonsult på Aktea.

Därefter åker Akteas team tillbaka till kontoret och sammanställer fakta, protokollför och rapporterar in till Boverket. Saker som har avvikit eller frågetecken som behöver redas ut, tas upp med beställaren. Resultaten analyseras och rapporteras samt tilläggshandlingar som kan ha efterfrågats lämnas över. Det kan vara sammanfattade energieffektiviserande åtgärdsförslag och livscykelkostnadskalkyler eller andra beräkningsunderlag, som hjälper beställaren att jobba mer strategiskt med energifrågorna.

Lärdomar från volymuppdrag

Givetvis kan vi se tydliga skalfördelar när vi kan låta Aktea genomföra flera platsbesök i samma område under en och samma dag. Det stör verksamheten mindre med samkörning. Aktea löser uppdraget proffsigt och strukturerat och är självgående. Stöter de på problem löser de oftast dessa själva, förklarar Christian Ek.

– Fler fördelar för beställare av volymuppdrag är att vi på Aktea är flera energiexperter som kan hjälpas åt, vilket effektiviserar processen, avslutar Tobias Barsk.

 Ladda ned kundcaset som PDF


Vill du också få bättre kontroll på din verksamhets energianvändning?

Akteas konsulter är specialister på energieffektivitet, förnybar energi och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Vi vill hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat.

Kontakta oss idag för att prata om ditt företags förutsättningar och mål. Vilket av våra kontor ligger närmast dig?