Start Nyheter Delad kunskap
Nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift är här!

Nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift är här!

Sweden Green Building Council har nu lanserat det efterlängtade certifieringssystemet MBiD med syfte att skapa god förvaltning av byggnader i drift. Här delar vi med oss av vår kunskap om certifieringen och hur denna skapar värde!

Sweden Green Building Council (SBGC) har arbetat fram certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift (MBiD) tillsammans med fastighetsbranschen med syfte att skapa god förvaltning och attraktiva bostäder eller lokaler för såväl ägare som brukare.

Aktea har varit med redan i testfasen 2018 genom ett antal pilotfastigheter och har även bidragit med remissvar. Här berättar vi mer om hur du kan nyttja MBiD för att höja värdet på ditt fastighetsbestånd!

Ett system baserat på svenska villkor

– Äntligen! är det flera som säger. Många fastighetsägare och förvaltare har sett fram emot att få ett system att luta sig åt, för att komma ihåg alla krav och frågor man bör hålla koll på. Hittills har alternativen funnits att låta certifiera i framförallt LEED eller BREEAM, alltså de två stora miljöcertifieringssystem som används i världen idag, men som ibland upplevts som trubbiga gentemot svenska förhållanden i befintliga byggnader, liksom att de är mer kostsamma att ge sig in i.

MBiD baseras på svenska lagar och föreskrifter för byggnader och fastighetsägande. Systemet är anpassat för svensk byggtradition och tekniska lösningar och formulerat så att det passar svensk förvaltningspraxis.

Plocka poäng med MBiD

I MBiD finns ett antal obligatoriska och många valfria poäng att plocka inom fem områden: 1) Inomhusmiljö, 2) Hälsa, 3) Klimatpåverkan, 4) Resurser och 5) Skick.

Under dessa fem områden finns 14 indikatorer, både obligatoriska och/eller valfria. För att det ska gå att certifiera en byggnad måste man klara alla obligatoriska krav. Det finns även tre betygsnivåer att gå efter; Brons, Silver och Guld.

Utifrån publicerad manual på SGBCs hemsida har vi lyft ett antal av de obligatoriska kraven som vi ser kan vara värda för en del fastighetsägare att börja jobba med. Då skapas ett bättre utgångsläge för att kunna gå vidare mot en certifiering.

Läs mer om dem i kunskapsbladet:

 Läs hela kunskapsbladet för att få tips om hur MBiD kan skapa värde

Aktea har mycket god kännedom om MBiD och kommer att certifiera sig för att bli behöriga i systemet.

Välkommen att höra av dig till oss idag, så kan vi diskutera ditt företags förutsättningar närmare för att utreda hur ni skulle kunna få mest ut av MBiD. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå eller Uppsala och hittar kontaktuppgifter på aktea.se/kontakt