Start Nyheter Händer hos Aktea
Starkt halvårsbokslut för Aktea

Starkt halvårsbokslut för Aktea

Energikonsulten Akteas omsättning uppgick till 25 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 20% jämfört med första halvåret 2019. Det samlade resultatet blev samtidigt positivt, plus att bolaget innehar högsta kreditvärdighet, även det tillfredsställande med tanke på den tuffa våren.

Den starka utvecklingen förklaras med att vi lyckats attrahera många nya engagerade och kunniga konsulter till våra fem kontor. Dessutom har strategin med fem tydliga tjänsteområden slagit väl ut, liksom satsningen på digitaliserade arbetssätt.

- Coronakrisen var en stor påfrestning för verksamheten under de första veckorna i mars. Därefter har vi tillsammans lyckats kämpa oss tillbaka, kommenterar Akteas vd Stefan Lindsköld. Vi är stolta över att varken ha permitterat eller sagt upp någon medarbetare, och vi är väldigt tacksamma för att våra kunder haft förtroende för våra smittskyddsrutiner och tillåtit oss att arbeta i deras fastigheter.

- Marknaden för energieffektivisering känns stabil inför hösten. Under året lanserar vi även flera nya tjänster som kommer att skalas upp gradvis under hösten. Samtidigt är det viktigt att betona att pandemin långt ifrån är över och att vi måste vara uthålliga.

Akteas omsättning har de senaste åren ökat med över 35 procent i årsgenomsnitt, från drygt 10 miljoner kronor 2014 till 47 miljoner 2019. Det gör oss till den största konsultbyrån i Sverige som, helt teknikoberoende, renodlat fokuserar på energieffektivisering, inomhusmiljö och förnybar energi.


Läs mer om hur vi säkrar kunskapsdelning och -utveckling på Aktea för att fortsatt leverera en hög kunskapsnivå i varje uppdrag.