Start Nyheter Delad kunskap
Nu är vi flera som kan Miljöbyggnad iDrift!

Nu är vi flera som kan Miljöbyggnad iDrift!

I veckan genomgick en handfull av Akteas energikonsulter en heldagsutbildning hos Sweden Green Building Council, för att fördjupa kunskaperna i det nya certifieringssystemet för byggnader i drift. Vi välkomnar systemet för en accelererad miljö- och klimatnytta.

Miljöbyggnad iDrift, som lanserades i juni 2020, är den nya miljöcertifieringen för byggnader i drift som är speciellt utvecklat för svenska förhållanden och byggnader. Vi är många i branschen som sett fram emot ett effektivt verktyg som kan skapa bättre miljö- och klimatnytta genom åtgärder och vars krav kan utgöra incitament för fler att eftersträva.

Höj fastighetsvärdet med kvalitetsstämpel från MBiD

Systemet innebär en möjlighet för dig som fastighetsägare att höja värdet på dina objekt och lättare attrahera hyresgäster genom den kvalitetsstämpel en certifiering i Miljöbyggnad iDrift innebär.

Sverigetäckande konsulter som kan MBiD

På heldagskursen gick vi igenom grunderna i systemet och vilka områden som systemet omfattar, vilka indikatorer som finns samt vilka kriterier som är obligatoriska och vilka som ger poäng. I korthet:

  • Hur systemet Miljöbyggnad iDrift är konstruerat och kan används som styrinstrument vid drift av byggnader
  • Vad som granskas i byggnaden och förvaltningen
  • Hur ansöknings- och granskningsprocessen går till
  • Vilka kostnader man kan förvänta sig kopplade till systemet

Klicka på bilden för att läsa mer om grunderna i Miljöbyggnad iDrift på SGBC:s hemsida

Vi på Aktea ser fram emot att förklara systemet ytterligare för dig som är mogen att ta ställning till om det är rätt väg för er verksamhet. Vi kan ge råd och stöd och rekommendera vad som kan vara värt att prioritera i lämplig följd, så att ni kan öka era möjligheter till bra poäng i en certifieringsprocess. En del poäng kan ni kanske redan plocka, medan andra kräver längre startsträcka.

Verifiering av kriterierna

I grunden är vi på Aktea positiva till systemet, och har redan påbörjat vägledning av flera av våra nyckelkunder i processen. Samtidigt är det ett nytt system där vi kan förvänta att praxis, efter användningen kommit igång på bredare front, kommer att förtydliga hur SGBC väljer att verifiera en del kriterier.

I det stora hela förordar vi ”Ordning och reda” i all fastighetsdrift och att MBiD på olika sätt hos olika fastighetsägare, beroende på hur långt man kommit i hållbarhetsfrågor och vilka förutsättningar ens byggnader har, kan komma in som ett mycket bra stöd.

Vill du veta mer för att ta ställning till om MBiD är något för er?

Kontakta ett av Akteas fem kontor för att prata med någon av våra konsulter. Vi har bred erfarenhet från fastigheter och insikt i Miljöbyggnad iDrift. Låt oss diskutera hur systemet fungerar och kan användas på ert bestånd!