Start Nyheter Delad kunskap
Takeaways från årets Solelmässa

Takeaways från årets Solelmässa

Svenska Solelmässan höll den sjunde upplagan av sin mötesplats för solel och ny energiteknik den 28 oktober, i år som digital konferens och mässa. Jon Malmsten, en Akteas experter inom solel, summerar budskapen.

Solelmässan började med en tillbakablick där vi konstaterade att alla kraftigt och konsekvent har underskattat solelens utvecklingstakt. Mest anmärkningsvärt att IEA, International Energy Agency, har legat så långt ifrån verkligheten, som åskådliggörs i diagrammet ovan. Trots att den reella utvecklingskurvan går rakt upp så har man gång på gång bedömt att den ska plana ut. (WEO = World Energy Outlook, en rapport som presenteras varje år).

Det rådde delade meningar om den snabba utvecklingen kommer att fortsätta, eller om takten kommer att bli långsammare framöver, då vi nått en viss mognad. Men de flesta trodde på en fortsatt prisreduktion på solel, och att installation av solel fortsätter att accelerera.

Erik Martinsson på Svea Solar stack ut hakan i sitt anförande och menade att vi redan har tekniken och till ett tillräckligt lågt pris på vindkraft, solkraft, batterier mm som gör att vi kan lösa klimatkrisen. Frågan är bara hur fort det går – går priset ned ytterligare går det antagligen fortare – och det är vår uppgift som verkar i branschen att förmedla det.

Lars Hedström på Solkompaniet vill att Sverige ska sikta på att bli ledande inom sol och inte alltid ligga lite efter andra länder; det är de andra länderna som ska snegla på oss och inte tvärtom. Lars och Solkompaniet presenterade också sin plan på att bygga Europas första Gigawattpark – mer än 50 gånger större än den största park som finns idag.

Energigemenskaper diskuterades också, som är en del av de regelverksändringar som beslutats på EU-nivå i Ren Energi-paketet. Stora delar av de föreslagna lagändringarna ska vara genomförda i början på nästa år, där Energimarknadsinspektionen tagit fram förslagen till svenska, nationella lagändringar på elmarknadsområdet. Spontant känns det som att en stor del av regelverket återstår innan det till fullo kan introduceras. En energigemenskap är ekonomisk förening som syftar till att ge sina medlemmar miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar.

Sist, men inte minst, vill jag lyfta inneordet som fanns på allas läppar – flexibilitet. Detta diskuterades förstås också, där Björn Berg på Ngenic påvisade den enorma besparingspotential som finns i att bygga upp ett flexibelt, digitaliserat elsystem, istället för att bygga ut elnätet eller att investera i batterier. Björn Bergs slutledning var kort och gott: "Det är nu det händer!"


Är du intresserad av att diskutera din verksamhets solelpotential? Kontakta oss, så kan vi prata närmare om vilka förutsttningar som finns. Här kan du också läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom solel.