Start Nyheter Kundcase
Aktea och SBC samarbetar kring nya digitala beställningstjänster för solceller och laddsstolpar

Aktea och SBC samarbetar kring nya digitala beställningstjänster för solceller och laddsstolpar

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har sedan 2017 ett rikstäckande samarbete med Aktea kring energideklarationer för bostadsrättsföreningar. Tidigare i år utökade vi samarbetet till att även inkludera förstudier av solceller och elbilsladdning. Nu tas ytterligare ett steg framåt genom lansering av nya digitala tjänster där bostadsrättsföreningar enkelt kan göra en prisberäkning och beställa en oberoende förstudie.

SBC, som är landets största oberoende företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter, arbetar proaktivt för att minimera miljöbelastningen. Det finns mycket en bostadsrättsförenings styrelse kan göra för att förbättra energiförbrukningen och därmed stärka ekonomin, samtidigt som miljöpåverkan minskas. SBC erbjuder expertis inom ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. 

Oberoende stöd inom förnybar energi

Genom de nylanserade digitala tjänsterna erbjuder SBC stöd för investering i förnybar energi från start till mål. Som samarbetspartner för dessa tjänster har SBC valt oss på Aktea, oberoende specialister på energieffektivitet, sund inomhusmiljö och förnybar energi. Som oberoende konsult har vi ingen koppling till produktleverantörer och kan alltså bidra med opartiska råd och rekommendationer för installation av solceller och laddinfrastruktur. Vi hjälper till med hur varje förening bäst går tillväga och tar fram beslutsunderlag. När beslutet är fattat hanterar vi upphandling och projektgenomförande, smidigt och enkelt. 

Precis som för energideklarationer, finns ett fast enhetspris för föreningar med upp till 70 lägenheter, omfattande en byggnad gällande solceller. Större föreningar får ett anpassat pris beroende på antal lägenheter.

Beslutsunderlag för investering i solceller och laddstolpar

När en bostadsrättsförening ska besluta om att installera solceller eller laddinfrastruktur för elbilar, är det viktigt att beslutet grundar sig i ett verkligt scenario. Här undersöker vi och går igenom fastigheten och föreningens elbehov i detalj. Förstudierna resulterar i en skriftlig rapport med rekommendation och handlingsplan och är ett utmärkt beslutsunderlag för vidare investeringsbeslut. 

Förstudie av solceller innehåller:

 • Beskrivning av fastigheten och dess elbehov
 • Förslag på placering av solcellerna
 • Simulerad solelproduktion
 • Månatlig solelproduktion och självförsörjandegrad
 • Investeringskostnad och kostnadsbesparing
 • Gällande lagar och regelverk
 • Rekommendation och handlingsplan

Förstudie av laddinfrastruktur innehåller:

 • Allmän information om vad föreningen bör känna till om elbilsladdning
 • Föreningens behov av laddning
 • Föreningens förutsättningar för elbilsladdning
 • Förslag till teknisk lösning för laddinfrastruktur
 • Förslag till drift och system för betalning av laddning

Läs mer om de nya tjänsterna på sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/nya-digitala-bestallningstjanster 

För ytterligare information kontakta:

Jon Malmsten, Uppdragsansvarig för samarbetet på Aktea, på 0700-10 01 20 eller jon.malmsten@aktea.se 
David Jost, Gruppchef Projektledning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, på 072-251 72 12 eller david.jost@sbc.se