Start Nyheter Händer hos Aktea
Rekordår för Aktea – rekryterar till alla kontor

Rekordår för Aktea – rekryterar till alla kontor

Energikonsulten Aktea fortsatte starkt även under andra halvåret och den samlade omsättningen uppgår till drygt 51 miljoner kronor. Det är en ökning med nästan 10% jämfört med 2019 och innebär ytterligare ett nytt rekordår för bolaget. Det samlade resultatet är inte klart ännu, men ser ut att bli positivt även det.

Det här resultatet hade vi aldrig kunnat klara utan så stort engagemang från både alla i Aktea och våra kunder, kommenterar Aktea Energys vd Stefan Lindsköld. Vi är speciellt stolta över att ha uppnått det med högt säkerhetstänk och utan att ha behövt permittera eller säga upp medarbetare som en effekt av Covid-pandemin.

Samtidigt har försäljningen ökat med över 30% och vi har tecknat ett antal nya avtal med kunder och samarbetspartners. Satsningarna inom smart solel, energistrategi och energisamordning genom byggprocessen, liksom på utbildningsprogrammen i Aktea Akademi, har slagit väl ut. Nu rekryterar vi aktivt fler erfarna konsulter till samtliga kontor.

– De erfarna konsulter som söker sig till oss just nu vill komma in i en gemenskap med engagemang för energifrågor och kundutmaningar, berättar Stefan. Man vill dela kunskap med andra, samtidigt som man som medarbetare i Aktea har tillgång till vår samlade kunskap och hela vårt kursutbud. Dessutom finns det, som i alla snabbväxande företag, många karriärvägar för den som vill utvecklas genom att ta ett större ansvar.

Bolagets omsättning har de senaste åren ökat med över 30 procent i årsgenomsnitt, från drygt 10 miljoner kronor 2014 till 51 miljoner 2020. Det gör Aktea till den största konsultbyrån i Sverige som, helt teknikoberoende, renodlat fokuserar på energieffektivisering, inomhusmiljö och förnybar energi.


Läs mer om hur vi säkrar kunskapsdelning och -utveckling på Aktea för att fortsatt leverera en hög kunskapsnivå i varje uppdrag.