Start Nyheter Delad kunskap
Därför behövs en elektrifieringsstrategi

Därför behövs en elektrifieringsstrategi

I veckan publicerade Förvaltarforum en krönika om att man behöver en elektrifieringsstrategi. Vi högg författarna Jon Malmsten och Stefan Lindsköld i farten med tre snabba frågor.

Hej Jon och Stefan, Varför har elektrifiering blivit en sån utmaning för fastighetsägare och förvaltare?

Stefan – Utvecklingen inom det här området har gått väldigt snabbt. Nu arbetar en fastighetsägare dagligen med solceller, laddstolpar, nya eltariffer, osv. Samtidigt är det inte helt lätt att se hur dessa delar passar in i en helhet. Man fokuserar helt enkelt på träden, men uppfattar inte att de tillsammans bildar en skog.

Kan ni ge något exempel på det?

Jon – Allt beror på fastighetens förutsättningar och ändamål. Solceller kan bli en ännu mer lönsam investering tillsammans med gemensamhetsabonnemang eller energilagring. Laddstolpar kan också ha en roll i en sådan kombinerad lösning.

Ni föreslår alltså att man tar fram en strategi för hur man ska hantera de här frågorna?

Jon – Ja, utifrån vilka fastigheter man har och vilka strategier man har för utveckling och förvaltning av beståndet går det att hitta den bästa möjliga systemlösningen. I grund handlar det om att investeringarna ska vara trygga och lönsamma. Det ska också vara lätt att förvalta all teknik i ett fastighetsbestånd. Som fastighetsägare är det viktigt att komma igång och ta de första stegen för att lära sig vilka lösningar och teknikerna som passar ens fastighetsbestånd och vad för förvaltningskompetens som krävs – alla fastighetsägare borde bygga ett första batterilager att utvärdera.

 

Stefan – Strategin handlar om att bestämma vilka teknikområden man ger sig in i och vad man väljer att vänta med. Man fattar också beslut om vilka system man ska satsa på. Om man genomgående investerar i samma teknik i hela sitt bestånd blir det lätt att förvalta och vidareutveckla. Man lär sig att förvalta systemen på ett effektivt sätt.

Läs hela krönikan i Förvaltarforum här: Elektrifieringsstrategi – behövs det?