Start Nyheter Kundcase
Solcellsförstudier visar på strålande utsikter för grön el till skolor i Kungsbacka

Solcellsförstudier visar på strålande utsikter för grön el till skolor i Kungsbacka

Visste du att anpassning efter elanvändningen ofta är en större faktor för lönsamhet i solcellsinvesteringar än takets yta, lutning eller väderstreck? Därför är det som regel klokt att starta med en förstudie för att få ett bra beslutsunderlag! Läs kundcaset och lär dig mer om vad du kan förvänta dig av en solcellsförstudie.

Kungsbacka kommun har tydliga mål med investeringar i nya solcellssystem. Nyligen lät man Aktea utföra förstudier för solceller på fem skolors tak. Det innebär att vi som oberoende energikonsult utreder förutsättningar tekniskt och ekonomiskt hur solcellsanläggningarna bör dimensioneras för bästa lönsamhet.

Kungsbacka kommun arbetar aktivt med att bygga solcellsanläggningar för att öka andelen egenproducerad el i sina byggnader. En efter en utrustar man sina skolor, förskolor och andra kommunala byggnader med solceller på taket. I höstas fick Aktea i uppdrag att utföra förstudier på Björkris skola, Elof Lindälvsgymnasiet, Säröskolan, Varla förskola samt Åsaskolan.

Vad en solcellsförstudie innehåller

Syftet med en solcellsförstudie är att utvärdera potentialen och att räkna på lönsamheten utifrån kundens villkor.

– Kungsbacka kommun har tydliga riktlinjer gällande sina solcellsinvesteringar, exempelvis hur stor andel av elen som måste användas inom byggnaderna för att de ska anse att det är lönsamt att installera. Dessa har jag förhållit mig till när jag har dimensionerat anläggningarna, berättar David Gudmunds från Aktea i Göteborg.

För varje specifik fastighet inom ramen för uppdraget levererade Aktea följande sju delar:

  1. Förslag på placering av solcellspaneler
  2. Utredning om aktuella takytor klarar av belastningen från en solcellsanläggning
  3. Förslag på totalt installerad effekt
  4. Beräknad årlig elproduktion
  5. Uppskattad investeringskostnad
  6. Beräknad kostnadsbesparing
  7. Information om vilka antaganden och vilken data som ligger till grund för resultatet


Vill du också få bättre kontroll på din verksamhets energianvändning?

Vi vill hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat. Kontakta oss idag för att prata om ditt företags förutsättningar och mål. Vilket kontor ligger närmast dig?