Start Nyheter Delad kunskap
Nyckeln till energieffektivisering ligger i kompetensen hos dina anställda

Nyckeln till energieffektivisering ligger i kompetensen hos dina anställda

Områden som toppar listan över kompetensbehov i fastighetsbranschen är energieffektivisering, miljö och hållbarhet, automation samt avancerad styr- och reglerteknik. Här delar vi med oss av vår syn på hur man kan rusta sig för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Fastighetsägare har ett fortsatt stort behov av kompetensförsörjning, visar en undersökning av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) från februari 2021[i]. De områden som toppar listan över kompetensbehov i branschen de kommande åren är energieffektivisering, miljö och hållbarhet, automation samt avancerad styr- och reglerteknik.

Som oberoende energikonsulter med nära 15 års erfarenhet av att arbeta nära personer i fastighetstekniska roller, delar vi med oss av hur vi ser att fastighetsägare kan lyckas rusta sig för att hänga med i den snabba utvecklingen och främja nya gröna kompetenser bland sina medarbetare.

Teknik och beteenden ändras gradvis

I debatten om fastighetsbranschens krav på energieffektivisering kan det ofta verka som att en ättestupa väntar, där allt gammalt snabbt byts ut för att ersättas med digitala installationer och avancerade styrsystem. I realiteten har vi fortfarande flest äldre byggnader i landet och den tekniska utvecklingen sker fortlöpande och bara gradvis.

En fastighetsförvaltare behöver fortfarande gedigen kännedom inom vedertagna kunskapsområden som ekonomi, teknik och service, men innehållet kommer successivt att uppdateras i takt med att både teknik och människors beteenden ändras, berättar Akteas energikonsult Gunnar Sundby.

Teknikerns roll viktigare än någonsin

Morgondagens fastighetsförvaltare behöver sannolikt kunna bemästra fler digitala hjälpmedel, men det kommer fortsatt vara viktigt att kunna läsa av och förstå mätvärdena, även om de inhämtas från nya instrument eller system.

Det gäller att inte glömma bort verksam-heten, menar Gunnar Sundby, som har lång erfarenhet av att utbilda i fastighetsteknik. Han är en av föreläsarna i Aktea Akademis utbildningsprogram Energifokuserad fastighetsdrift[ii]. Programmet är fördelat på fem tillfällen med tematiska halvdagskurser kring inomhusmiljö, ventilation, värmesystem, pumpspecial samt styr- regler och klimatskal.

Det skräddarsydda utbildningsprogrammet riktar sig mot dig som arbetar dagligen med fastighetsdrift. Du kanske är fastighets-tekniker, fastighetsskötare, bovärd, förvaltare eller arbetar i en driftorganisation, säger Gunnar.

Han menar att de som kan byggnaderna och är ute i dem i den dagliga driften aldrig kommer att kunna ersättas av smarta system för AI, styr och regler etc.

Det är energiingenjören som kommer slippa tvätta data och göra saker manuellt. Däremot kommer de som kan byggnaderna behöva integreras i nya IT-system.

Vari ligger den största utmaningen?

– Dels förståelsen för helheten i byggnaden, dels förmågan att beställa tjänster i förvaltningen. Därför innehåller våra kurser många praktiska exempel. Vi går igenom felsökning och problemlösning som gör att man lättare kan undvika haverier. Deltagare lär sig göra grundläggande funktionstester och får en verktygslåda med enkla åtgärder som sparar energi och säkerställer en trygg drift, förklarar Gunnar.

– Målet är att de som går våra kurser ska få insikter och kunskap som gör att de vet mer om vilka krav som bör ställas när de kommer hem i verksamheten. Genom Aktea Akademi vill vi lyfta alla vardagshjältar i fastigheter och verksamheter som kan bidra till sänkta energikostnader och till ett bättre klimat.

Rätt förutsättningar för att lyckas

Att underhålla kompetensen är minst lika viktigt som att underhålla fastigheterna. Ser du till att dina medarbetare lär sig ännu mer om energioptimering kommer du som fastighetsägare med största sannolikhet se ett bättre driftnetto.

Kanske är det något av Aktea Energys webbaserade utbildningsprogram, skräddarsydda utifrån de krav och utmaningar som ställs i en viss yrkesroll, som kan hjälpa din verksamhet möta morgondagens behov? Mer information och aktuellt kursutbud på aktea.se/akademi

 Ladda ned hela kunskapsbladet