Start Nyheter Händer hos Aktea
Marika senaste energitillskottet på Akteas Malmökontor

Marika senaste energitillskottet på Akteas Malmökontor

Från maj månad är Marika Andersson ny senior energikonsult på Aktea Malmö. Med sina 19 års arbetslivserfarenhet, varav de senaste 8 åren som energiingenjör, kommer Marika även att få personalansvar för ett gäng av våra konsulter. Utöver att vara certifierad energiexpert, energikartläggare och miljöbyggnadssamordnare, har hon erfarenhet av kvalitets- och miljöfrågor samt ett stort engagemang inom VVS.

Berätta lite om din professionella bakgrund!  

– Jag har en bakgrund som bostadshandläggare på Länsstyrelsen innan jag sedan 2008 började arbeta som teknisk konsult. Närmast kommer jag från COWI AB, där jag var anställd som energiingenjör. Där arbetade jag främst med energideklarationer, energikartläggningar och energisimuleringar, liksom klimatanalyser och kyl- och värmeberäkningar i IDA-ICE, men även VIP-Energy.  

Du har både spetsig och bred kompetens, låter det som!  

– Jo, det får jag nog hålla med om! Är certifierad energiexpert, energikartläggare och miljöbyggnadssamordnare. Sedan har jag även haft rollen som kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöansvarig samt varit internrevisor. Plus att jag sitter med i ledningsgruppen för VVS-ingenjörerna, Hermods i Helsingborg. 

Vad fick dig att fastna för energieffektivisering?  

– Energieffektivisering är så mycket! Att ta fram konkreta åtgärder för att lyckas energioptimera en befintlig byggnad, men även att få vara med från tidigt skede och kunna påverka byggnadens utformning för att få en låg energianvändning och bra inomhusklimat bidrog till att jag fastnade för energi. 

Vad var det hos Aktea Energy som lockade dig särskilt?  

– Fler kollegor som arbetar med energieffektivisering. Plus kortare beslutsvägar! 

Vad gillar du att göra på fritiden? 

– På fritiden är det mycket föreningsliv som gäller. Jag är ordförande i bostadsrättsföreningen där jag bor i Landskrona, sitter med som HSB-ledamot i en annan bostadsrättsförening samt är styrelseledamot i HSB Landskrona. Är även med i styrelsen för VVS qvinnorna, ett lokalt nätverk i Skåne för kvinnor inom VVS. Där ingår både konsulter, beställare, entreprenörer och säljare som utbyter erfarenhet inom branschen. 

Välkommen till frontlinjen, Marika!


PS Vill du också vara med och driva utvecklingen mot effektivare byggnader och minskade klimatutsläpp? Välkommen att skicka in en ansökan! Aktea erbjuder anställning med utmanande uppdrag för energikonsulter på alla nivåer – från dig som är tidigt i karriären till mycket erfarna energikonsulter.