Start Nyheter Delad kunskap
300 företag sparar 100 miljoner kronor per år

300 företag sparar 100 miljoner kronor per år

Aktea, i samarbete med konsulten AFRY, har i fyra år varit ett expertstöd till över 300 små och medelstora företag med hög energianvändning. Det är en del av projekt EENet, ett uppdrag från Energimyndigheten. Ta del av resultatet!

Nu är utvärderingen av projektet klar och visar på strålande resultat. Totalt sett effektiviserade företagen sin energianvändning med mer än 15%, vilket också var målet för projektet. Vi hugger Akteas Stefan Lindsköld, som samordnat konsultinsatsen, för en pratstund:

Vad innebär det här resultatet?

– Det är en rejäl fjäder i hatten för alla dessa företag. De har investerat i effektiv teknik, delat erfarenheter med varandra, utbildat medarbetare, och kämpat genom pandemier och konjunkturförändringar. Även alla vi som varit med som stöd är väldigt stolta – från Energimyndigheten, Länsstyrelser och lokala energikontor, till energiexperterna på Aktea och AFRY.

15% kan kännas abstrakt, men det innebär i praktiken att de här företagen tillsammans sänkt sina kostnader med över 100 miljoner kronor per år.

Teknik kombinerat med strategi har varit en viktig punkt i EENet. Vad innebär det?

– Traditionella energieffektiviseringskonsulter har väldigt lätt att fokusera helt på tekniken. Man mäter, beräknar och analyserar. Men långsiktigt hållbara förändringar i företag kräver så mycket mer än det. Man behöver skapa en organisation som kan hantera energifrågorna löpande, utveckla sitt ledningssystem och se på sina processer på nya sätt. Medarbetarna är ofta väldigt engagerade och vill hjälpa till, men då krävs det utbildning och mandat att förändra.

Genom att vi samarbetat väldigt nära varje enskilt företag under flera år har vi kunna bygga en nära relation till dem och följt dem över lång tid. Jag tror att den erfarenheten varit lika utvecklande för företagen som för oss.

Men om vi pratar teknik, vilka åtgärder har gett bäst resultat?

– Allra mest kan vi spara om vi arbetar med de industriella processerna. Ett exempel är att fånga överskottsvärme från maskiner och återanvända den till att till exempel värma upp byggnader. Sådan värme är i stort sett gratis att producera och den går till och med att sälja vidare. I mer komplex tillverkningsindustri blir det spännande när vi kan samarbeta med specialister på en specifik maskin. Det blir ett möte mellan två olika typer av teknisk kunskap som samverkar. Även till exempel ventilation, tryckluft och belysning kan ge stora besparingar.

Vad händer nu?

– Uppdraget är avslutat men arbetsmodellen lever vidare i alla våra andra uppdrag. Små och medelstora företag med hög energinota har mycket att vinna på ett sånt samarbete.


Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Stefan, vd på Aktea Energy, på mejl stefan.lindskold@aktea.se eller telefon 0703-69 05 44.