Start Nyheter Kundcase
Certifikat av ädel valör från Miljöbyggnad iDrift till vår uppdragsgivare Willhem

Certifikat av ädel valör från Miljöbyggnad iDrift till vår uppdragsgivare Willhem

Akteas energikonsult Jenny Jangtoft har på uppdrag av bostadsbolaget Willhem arbetat med insamling av material och drivit processen i dialog med hållbarhetsstrateg på Willhem och den lokala förvaltningen. Byggnaden som nu är certifierad med Miljöbyggnad iDrift och uppnår betyget Silver tillhör fastigheten Fotbollen 16 i Halmstad.

Får vi en kommentar av dig, Jenny, som agerat certifieringssamordnare i processen?

– För det första vill jag gratulera Willhem som fått ett kvitto på att Fotbollen förvaltas på ett bra vis! Det är jättekul att ha fått vara delaktig i att ro hem en Miljöbyggnad iDrift! 

Vad lärde du dig i certifieringsprocessen?

Jag tyckte att vi hade bra koll, vi är flera på Aktea som har gått utbildningen och har den kompetens som krävs för att stå som samordnare på en ansökan i systemet. Samtidigt är certifieringssystemet, som är anpassat för svenska byggnaders förhållanden, så pass nytt att vi i praktiken inte riktigt vetat hur vissa delar skulle komma att bedömas. Nu, när en handfull pilotprojekt har bedömts, har vi fått praxis och vet mer kring vad som faktiskt lönar sig. Exempelvis vikten av väldokumenterad uppföljning av genomförda rutinkontroller!


Är din organisation intresserad av att dra nytta av MBiD i förbättringsarbetet? Kontakta närmaste Aktea-kontor, så berättar vi mer! 

 Tips: Läs kunskapsbladet om hur MBiD kan höja värdet på ditt fastighetsbestånd