Start Nyheter Delad kunskap
Kristers exjobb visar att det lönar sig att följa upp installerade solcellsanläggningar

Kristers exjobb visar att det lönar sig att följa upp installerade solcellsanläggningar

Krister Wiklund startade nyligen som energikonsult på Akteas Göteborgskontor. Dessförinnan avrundade han sitt examensarbete på KYH, där han jämförde olika solcellsanläggningar med varandra. Vi bad honom dela med sig av sina slutsatser!

Du har nyligen avslutat ditt examensarbete på KYH där du jämförde olika solcellsanläggningar med varandra. Vad kom du fram till?

– Jag samlade in data om hur mycket energi fem solcellsanläggningar i Göteborgsregionen faktiskt producerade och ämförde det med för varje anläggning. Bara en anläggning levererade som det var tänkt, de andra anläggningarna låg samtliga under de projekterade värdena.

Varför är det viktigt för en fastighetsägare att ha koll på? Vad kan man som fastighetsägare göra åt det?

– En av de studerade anläggningarna hade under 2020 ett beräknat produktionsbortfall i förhållande till projektering på 12,3%. Det motsvarar en minskad produktion under anläggningens livslängd motsvarande cirka 880 000 kr (räknat i dagens elpriser). Det handlar alltså om mycket pengar.

Uppgifterna visar att det är viktigt att köpa solceller av en trovärdig leverantör och att kunna ställa rätt krav. Dessutom rekommenderar jag att man kopplar upp solcellsanläggningarna mot fastighetens energiuppföljningssystem, så att det går att läsa av produktionen och analysera den regelbundet.

Efter din examen fick du jobb på Aktea. På vilket sätt lever slutsatserna från ditt examensarbete vidare?

– På Aktea har vi ett team som kallas Smart Solel och som arbetar varje dag med precis detta. Vi kan hjälpa till med allt från att vara ett stöd till beställaren i att ställa krav och välja ut den bästa leverantören, till att kontrollera anläggningen och koppla upp den mot fastighetssystemet.

Verksamheter och fastighetsägare som vill ha en positiv påverkan på miljön kan alltså få stöd från oss på ett handfast sätt, vilket är en dröm för mig som vill bidra till en mer hållbar värld!

- - - 

Vill du ha hjälp med uppföljning?

Som oberoende energikonsulter kan vi opartiskt hjälpa till att värdera om en anläggning producerar el i linje med förväntat och förklara eventuella avvikelser.

Tillförd kunskap och ökad medvetenhet, leder ofta till insikter om fler besparingsmöjligheter!

Här kan du läsa mer om tjänsteområdet Smart solel. Varmt välkommen att kontakta något av våra kontor för att prata om ditt företags förutsättningar och mål!