Start Nyheter Delad kunskap
Förvaltarnätverk i Göteborg gror

Förvaltarnätverk i Göteborg gror

Nätverket för regionala förvaltare i Göteborgsregionen startades av oss på Aktea för cirka ett år sedan med tanken att utveckla och utbyta erfarenheter inom frågor kopplat till energianvändning och -optimering.

En gång i kvartalet bjuder vi från Aktea in medlemmarna till en frukostträff där vi presenterar och diskuterar ett aktuellt ämne. Exempel på ämnen som varit uppe under tidigare träffar är Miljöbyggnad iDrift, energiuppföljning samt drift och uppföljning av solcellsanläggningar.

Våra träffar har varit uppskattade och det är kul att se hur deltagarna delar med sig av olika erfarenheter och lärdomar sinsemellan. I nuläget är ett 15-tal olika fastighetsägare representerade i nätverket.

Vill du ha mer info om nätverket eller anmäla ditt intresse för att ansluta dig från ännu en förvaltarorganisation i regionen är det bara att höra av sig till nätverkets koordinator David Gudmunds på mejl david.gudmunds@aktea.se eller telefon 0706- 03 75 23!