Start Om Aktea Ledning och styrelse

Ledning och styrelse

Ledning
Aktea drivs av en bred och erfaren ledningsgrupp tvärs över kontoren. Genom en egenutvecklad ledningsmodell arbetar vi tillsammans med att leda verksamheten och utveckla strategier framåt.
 
Efter flera års kraftig tillväxt tillsammans med våra kunder, insåg vi att traditionella chefer i dagens platta organisationer lätt blir överbelamrade med administration och möten. De hann inte med det som de helst vill fokusera på – att hjälpa våra kunder inom energieffektivisering, inomhusmiljö och förnybar energi.
 
Insikten ledde till att vi på varje kontor eftersträvar att ha en ledningsgrupp med tre, fyra personer. Tillsammans har vi delat in uppgifterna i sex olika grundfunktioner, till exempel att ansvara för kontorets kundrelationer, att rekrytera och utveckla juniora konsulter eller att säkerställa att vi levererar hög kvalitet i alla uppdrag. Varje person i ledningsgruppen tar ansvar för ett par av dessa uppgifter. Dels arbetar man med sina frågor på kontoret, dels samarbetar man med de andra kontorens motsvarande personer. Efter ett par år kanske man vill byta funktion och då är det snabbt och lätt att göra det. 
 

Avgörande är att våra kunder ska få både djup och bredd från att samarbeta med oss. Ett intensifierat kunskapsutbyte kontor, projekt och konsulter emellan gynnar dig som kund!

Styrelse
I styrelsen för koncernen Aktea Energy, som består av fem bolag, ingår följande personer:

  • Torsten Josephson, extern styrelseledamot och ordförande, har tidigare varit vd för Sweco Management och för Einar Mattsson Fastigheter. Han är idag verksam i styrelser och bolagsledningar genom det egna bolaget Prioett.
  • Linda Marend, extern styrelseledamot, som i sitt bolag 12 ROK är verksam i styrelser samt inom organisations- och företagsutveckling. Hon har tidigare arbetat som affärsområdeschef på WSP, vd för LINK arkitektur och stadsbyggnadschef i Haninge kommun.
  • Magnus Stjerndahl, styrelseledamot från Aktea Energy
  • Stefan Lindsköld, styrelseledamot och vd på Aktea Energy

Läs mer här om hur du också kan bli en del av Aktea.