Start Om Aktea Ledning och styrelse

Ledning och styrelse

Ledning
Aktea drivs av en bred och erfaren ledning.

  Stefan Lindsköld, vd och partner. Stefans specialitet är projektledning av komplexa teknikprojekt.
  Magnus Stjerndahl, tf kontorschef Umeå, utvecklingsansvarig och partner. Magnus har lång erfarenhet inom allt från energiforskning till stora och små effektiviseringsuppdrag.
  Matthias Eriksson, kontorschef Aktea Stockholm. Matthias har arbetat i nära fem år på Aktea, är energispecialist inom byggnader och certifierad funktionskontrollant av ventilationssystem.
  Peter Karlsson, kunskapschef Aktea Göteborg och partner. Peter är en ofta anlitad expert och föreläsare inom energieffektivitet och tekniska installationer.
  Richard Thygensen, kontorschef Aktea Uppsala, har spetskompetens inom fastighetsenergi och solenergisystem och har doktorerat i solceller kopplat till värmepumpar.   
 Adam Krantzkontorschef Aktea Göteborg och partner, har arbetat mycket med VVS-projektering, VAV-, ventilations- och energifrågor, såväl projektledning som genomförande av energiåtgärder och optimeringsarbete.  

Styrelse
Akteas styrelse består även av två externa ledamöter.
  Linda Marend är i sitt bolag 12 ROK verksam i styrelser samt inom organisations- och företagsutveckling. Hon har tidigare arbetat som affärsområdeschef på WSP, vd för LINK arkitektur och stadsbyggnadschef i Haninge kommun.
  Torsten Josephson har tidigare varit vd för Sweco Management och för Einar Mattsson Fastigheter. Han är idag verksam i styrelser och bolagsledningar genom det egna bolaget Prioett.

Läs mer här om hur du också kan bli en del av Aktea.