Start Våra tjänster Kartläggning & Kontroll

Energikartläggning och kontroll i fastighetsförvaltning

Aktea har hög kompetens inom fastighetsenergi och kan utföra allt från enkla inventeringar och konkreta åtgärdsplaner, till omfattande detaljkartläggningar i enlighet med gällande standarder. Resultatet blir alltid en tydlig statusbedömning med fokus på samspelet mellan affärsverksamheten och lokalernas installationer. Plus konkreta förslag till energisparande åtgärder. Vi var först i Sverige att bli en Auktoriserad Energikartläggare

Få kontroll och överblick

Industrier, idrottsanläggningar, handelslokaler och andra energiintensiva verksamheter har ofta stora potential till energieffektivisering. Genom Akteas modeller för statistikanalys får du kontroll över din anläggnings energianvändning och kan lätt identifiera och analysera eventuella avvikelser.

Effektanalyser ger en tydlig överblick över maskinparkens och installationernas användning och effektivitet. Detta ger oss underlag för rätt resursutnyttjande där vi kanske tillsammans kan sänka energitoppar. 

Energiledning med inhyrd controller

Vi kan hjälpa till att organisera det dagliga arbetet i din verksamhet för långsiktiga energibesparingar. En energicontroller från oss på Aktea bygger då upp ett anpassat system för samordning och styrning av löpande förbättringar i processer och teknik.

Vi tar oss an uppdrag som i de flesta fall förutsätter något slags certifiering, såsom energideklarationer, ventilationskontroller (OVK) med energisparfokus, osv. Ofta upphandlas dessa som volymuppdrag, men vi kan också skräddarsy arbetet helt efter ditt önskemål som kund. Arbetet effektiviseras även genom databaser och malldokument. Vi kan också stödja er i arbetet med miljöcertifieringar.

 Ta del av ett kundcase där fastighetsbolaget Tagehus har en inhyrd controller.

Ordning och reda

Ordning och reda på handlingar och underlag är en självklar del av effektiv fastighetsförvaltning. Vi på Aktea upprättar ritningar, driftkort och driftinstruktioner med hög kvalitet. Kontakta oss för att reda ut vilken behörighet som krävs för just ert kartläggningsbehov.

Engagerad driftpersonal

Utbildning av driftpersonal är en viktig del av våra uppdrag för att säkerhetsställa att resultaten blir långsiktiga. Genom att blanda teori med praktik på plats i byggnader hittar vi smarta lösningar tillsammans med driftpersonalen och bygger en förståelse för energifrågorna.

Problemfri förvaltning

Vår målsättning är att göra fastighetsförvaltningen så problemfri som möjligt. Här kan utredningar av termiskt inomhusklimat genom mätning, loggning, termografering eller liknande bidra. Vi har också rutiner för snabb hantering av anmärkningar från hyresgäster eller myndigheter, liksom för professionell kommunikation i frågor om energi och inomhusklimat.

Exempel på frågor där någon av Akteas energiexperter kan hjälpa dig:

  • Behöver du som fastighetsägare ett bollplank i energifrågor?
  • Har du fått anmärkningar från hyresgäster eller myndigheter som du vill åtgärda på ett kostnadseffektivt sätt?
  • Står du inför förändringar i fastigheten som kan påverka nuvarande energianvändning och kontrollsystem?
  • Dags att energideklarera och du vill ha en och samma expert som besiktigar och mäter i flera fastigheter?

 Ladda ned vårt kunskapsblad om energikartläggning och kontroll
 

Kontakta oss idag för mer information.