Start Våra tjänster Problemfri förvaltning

Problemfri förvaltning

Aktea har hög kompetens inom fastighetsenergi och kan utföra allt från enkla inventeringar och konkreta åtgärdsplaner, till omfattande detaljkartläggningar i enlighet med gällande standarder. Resultatet blir alltid en tydlig statusbedömning med fokus på samspelet mellan affärsverksamheten och lokalernas installationer. Plus konkreta förslag till energisparande åtgärder. Vi var först i Sverige att bli en Auktoriserad Energikartläggare

Få kontroll och överblick

Industrier, idrottsanläggningar, handelslokaler och andra energiintensiva verksamheter har ofta stora potential till energieffektivisering. Genom Akteas modeller för statistikanalys får du kontroll över din anläggnings energianvändning och kan lätt identifiera och analysera eventuella avvikelser.

Effektanalyser ger en tydlig överblick över maskinparkens och installationernas användning och effektivitet. Detta ger oss underlag för rätt resursutnyttjande där vi kanske tillsammans kan sänka energitoppar. 

Ordning och reda

Ordning och reda på handlingar och underlag är en självklar del av effektiv fastighetsförvaltning. Vi på Aktea upprättar ritningar, driftkort och driftinstruktioner med hög kvalitet. Kontakta oss för att reda ut vilken behörighet som krävs för just ert kartläggningsbehov.

 Ladda ned vårt Kunskapsblad "5 steg mot ordning och reda i teknikrummet"

Problemfri fastighetsförvaltning

Vår målsättning är att göra fastighetsförvaltningen så problemfri som möjligt. Här kan utredningar av termiskt inomhusklimat genom mätning, loggning, termografering eller liknande bidra. Vi har också rutiner för snabb hantering av anmärkningar från hyresgäster eller myndigheter, liksom för professionell kommunikation i frågor om energi och inomhusklimat. 

Exempel på frågor där någon av Akteas energiexperter kan hjälpa dig:

  • Behöver du som fastighetsägare ett bollplank i energifrågor?
  • När såg ni senast över och optimerade era energiavtal?
  • Har du fått anmärkningar från hyresgäster eller myndigheter som du vill åtgärda på ett kostnadseffektivt sätt?
  • Står du inför förändringar i fastigheten som kan påverka nuvarande energianvändning och kontrollsystem?
  • Dags att energideklarera och du vill ha en och samma expert som besiktigar och mäter i flera fastigheter?

 Läs vårt kunskapsblad med 7 tips som tar dig från rapport till sänkta energikostnader

Kontakta oss idag för mer information.