Start Våra tjänster Smart solel

Smarta solelsystem och investering i solceller

Aktea arbetar såväl med modeller på förstudier inför solcellsinvesteringar på tak, som med erfarenhetsutbyte och kommunikation inom solceller. Gradvis har vi byggt upp en gedigen kompetens inom projektledning av investeringar, smart styrning och lagring av el, och andra relaterade frågor.

Lönsam investering i solceller

När en kund kommer till oss och vill ha hjälp med att investera i solceller, går vi först igenom de fysiska förutsättningarna, den tekniska potentialen och byggnadens verksamhet för att säkerställa att anläggningen dimensioneras rätt, inte bara utifrån tillgänglig takyta, utan framförallt utifrån verksamhetens behov av el. En bra idé är att först kapa olika energitoppar genom energieffektivisering. Kanske behövs hjälp med upphandlingsunderlag och med att undersöka möjligheter till kostnadsbidrag. Vi kan stötta hela vägen fram till färdig anläggning och ta fram eventuellt serviceavtal efter det att installationen är på plats.

 Aktea kundcase: Förstudier optimerar fastighetsägaren Akademiska Hus satsning på solel

 Aktea kundcase: Fastighetsägarna låter medlemmar utreda sin solcellspotential i workshops

Förutsättningarna för en lönsam investering varierar mellan olika byggnader. Vår erfarenhet är att sex faktorer avgör om solceller är lönsamma eller inte.

 Läs vårt kunskapsblad om vad som avgör ifall solcellssystem är lönsamma på din fastighet

Utveckling mot ökad andel förnybar energi

Genom att vi på Aktea ständigt deltar i utredningar och studier kan vi bidra med ny kunskap om energieffektiva byggnader. Våra energiingenjörer har hela tiden har tillgång till den senaste kunskapen och kan agera rådgivare i vilka klimatsmarta energi- och elsystem som är värda att ta in anbud från.

Ett exempel på vårt engagemang inom området är Samling för Solel, fd Solcellsgruppen, vars dagliga arbete drivs av oss på Aktea Energy. Nätverket har sedan 2014 varit fastighetsbranschens mötesplats för lärande och utveckling inom solceller och smarta elsystem. Syftet är att dela erfarenheter och samla specialistkunskap för att kunna ställa gemensamma krav på leverantörer och utveckla nya verktyg till nytta för hela branschen.

Exempel på frågor där någon av Akteas energiexperter kan hjälpa dig:

  • Vilka alternativ till utveckling mot mer förnybar energi finns för min fastighet eller verksamhet och vilka investeringar kan vara mest lönsamma?
  • Hur går det till att söka investeringsbidrag för att installera solceller?
  • Är solceller lönsamma på min fastighet och kan överskott säljas vidare?

Projektering av solcellsentreprenad

Genom att anlita en av Akteas oberoende solelsexperter tillför vi din verksamhet den kunskap som krävs för att projektera en effektiv och lönsam solcellsanläggning. Utifrån behoven hjälper vi er till en anläggning skräddarsydd efter er ekonomi och specifika energiförbrukning. Vi stöttar genom hela processen, från dimensionering till installation och uppföljning.

 Ladda ner vårt kunskapsblad om de 7 stegen från idé till i driftsatt solcellssystem


Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.