Start Våra tjänster Energieffektivisering

Effektiv energianvändning i företag och verksamheter

Akteas energiexperter skapar de bästa förutsättningarna för en effektiv energianvändning i din fastighet eller verksamhet. Det handlar om allt från rätt inomhusklimat och engagerad driftpersonal till system för långsiktig energiuppföljning.

Låt oss hitta din fastighets energipotential

Första steget är att kartlägga aktuella byggnader och utvärdera energipotentialen i de tekniska system som finns tillhanda. Resultatet ligger till grund för förslag till konkreta åtgärder, som vi sedan kan projektleda genom investeringar och energioptimering.

Som energiexperter och energirådgivare med gedigen branscherfarenhet ger våra konsulter konkreta tips på hur du kan minska din energianvändning. Det handlar ofta om att gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Alla rådgivare på Aktea är helt oberoende, vilket betyder att vi inte har några egna produkter som vi säljer eller implementerar, utan du kan känna dig trygg i vetskapen om att vi har en professionell och objektiv överblick och levererar olika alternativ som passar just din verksamhets förutsättningar.

Avancerad energieffektivisering 

Vi tar oss även an specialuppdrag som kräver särskilt hög kompetensnivå. Ibland finns det bra kompetens i en verksamhet, men det saknas kanske bollplank i spetsfrågor. Här ingår utredningar kring problemlösningar i fastigheten, åtgärdshanteringar, mätprojekt, projektledningsuppdrag med mera. 

Kanske har ni för avsikt att installera solceller, men har inte trimmat in nuvarande energianvändning eller tagit höjd för framtida behov för en hållbar investering? Läs mer om smart solel här.

Aktea arbetar i flera Energieffektiviseringsnätverk

Över hela landet arbetar företag med energieffektivisering genom att delta i regionala företagsnätverk inom EENet. Projektet, som startade under 2016, ska hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent under en fyraårsperiod. 

Aktea är av en Energimyndigheten utsedd nätverkskoordinator och leder ett flertal av dessa nätverk. Det innebär att en energiexpert från oss ger stöd och råd samt medverkar i ett flertal nätverksträffar per år. Nätverken består av 816 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). För närvarande är ca 40 nätverk på plats runtom i landet med drygt 300 deltagande företag. Arbetet i EENet gör att vi har bred kunskap från olika branscher som gör att vi kan ge handfasta tips och råd om vilka åtgärder som gett effekt hos andra.

Exempel på frågor där någon av Akteas energiexperter kan hjälpa dig:

  • Hur kan du minska energianvändningen i din verksamhet eller fastighet?
  • Vilka för- och nackdelar finns det med olika uppvärmningssystem?
  • Hur kan du använda solenergi för värme, varmvatten och el?
  • Vilka aktuella bidrag och stöd finns det att söka på energiområdet?
  • Skulle din verksamhet behöva en energicoach som utbildar personalen och stöttar i genomförandet av olika energieffektiviseringar?
  • Vad bör man tänka på och vilka stöd finns vid installation av laddplatser?

Hur kan vi hjälpa ditt företag i rätt riktning?

Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet är högt satt och kräver insatser på många olika fronter. 

Kontakta oss idag för att diskutera olika möjligheter till energieffektivisering som kan minska er organisations miljöpåverkan och stärka er konkurrenskraft.