Start Våra tjänster Energisamordning

Energisamordning i nyproduktion och fastighetsrenoveringar

En energisamordnare från oss på Aktea kan utgöra ett kompetent stöd i nyproduktion eller renovering av fastighetsbestånd, på så vis att projektet effektivare kan sätta upp och nå relevanta mål för effektiv energianvändning och god inomhusmiljö.  

En nyckelroll som alltför ofta glöms bort

Branschens utveckling pekar på att energisamordnare är en viktig nyckelroll som alltför ofta glöms bort, med resultatet att energianvändningen i slutändan blir högre än beräknat. Beställare uppnår bäst effekt där en energisamordnare agerar helt och fullt vid beställarens sida, lika fristående och oberoende som en slutbesiktningsman.

Genom att göras delaktig från första gestaltning, med frågor som energimål, formfaktor, naturlig värme och ljus, systemval, och så vidare, kan energisamordnaren trygga projektets kvalitet och byggnadens kommande energiprestanda. 

"Energisamordnaren för viktig för att slarvas bort."

Läs en debattartikel i ämnet, publicerad i Hållbart Byggande, skriven av Mats Åström och Stefan Lindsköld från Aktea.

Samordning mot särskilda energimål

Planerar du ett lågenergihus eller ska delta i en markanvisningstävling? Vi är experter på systemval för lågenergihus och kan säkerställa att ditt projekt når sina energimål.

Inledningsvis arbetar vi med systemval utifrån byggnadens förutsättningar baserat på avancerade energisimuleringar. Under projektets gång driver vi löpande uppföljning och åtgärdshantering i nära kommunikation med projektörer, arkitekter, entreprenörer med flera.

Exempel på frågor där någon av Akteas energiexperter kan hjälpa dig:

  • Ska du delta i en markanvisningstävling?
  • Kan vi underlätta för er genom att ta fram en tydlig mätplan inklusive mätarplacering?
  • Behöver du hjälp med systemval för lågenergihus?
  • Har du behov av en koordinator för att öka förståelsen för energimålen i alla led i ett nyproduktions- eller renoveringsprojekt – från projektering till genomförande?

 Läs kundcaset om hur Aktea energisamordnar projektet Ny Opera i Operan

Låter energisamordning som en intressant möjlighet? Skicka ett mail, så kontaktar vi dig och berättar mer.