Start Våra tjänster Strategisk energistyrning

Energi som strategi- och ledningsfråga samt kunskapsspridning

Energi blir alltmer en fråga för ledningsgrupper och styrelser. Energiledningssystem och -kartläggningar, framförallt i större energiintensiva företag, kan påverka hela verksamhetens fokus och samtidigt bidra till ökad lönsamhet. En energikonsult från oss på Aktea kan hjälpa ditt företag att hantera energi på ett systematiskt och strukturerat sätt. Vi kan hjälpa er ta fram lämpliga företagsmål, beslutsunderlag och ett anpassat kommunikationsmaterial. 

Miljödriven affärsutveckling med energi i fokus

För många är företagets samhällsansvar, eller hållbarhets­arbete, en självklarhet. För andra är det ett mer abstrakt begrepp som inte kan relateras till lönsamheten, utan snarare handlar om att bygga varumärket. Vår erfarenhet är att ett mer långsiktigt och strategiskt arbete med energi och miljö i fokus, både leder till bättre kundrelationer och till stärkta affärer.

När företag lyckas ta klivet vidare från att uppfylla grundläggande krav i olika policys, till att faktiskt låta energieffektivisering genomsyra verksamheten, händer det ofta något. Då uppfattas ditt företag lättare som en kunnig förebild och ett genuint energieffektivt företag av dina kunder.

Yrkesutbildningar och föreläsningar

Vi agerar ofta kursledare och är stående föreläsare på en rad tekniska energiutbildningar, för såväl studenter som för yrkesarbetare inom VVS. För oss är det en ära att få dela med oss av vår kunskap för att utbilda nästa generation energispecialister. Vi föreläser även regelbundet på branschträffar inom energirelaterade områden.

Seminarier och debatter

På uppdrag av våra kunder arrangerar vi och leder seminarier och konferenser. Vi är erfarna moderatorer för paneldiskussioner och har både rutin och kontakter för att sätta ihop ett bra program.

Kunskapsdelning inom spjutspetsfrågor

Eftersom vi har varit aktiva i drygt tio år har vi ofta haft möjligheten att verka i frontlinjen och vara med och påverka branschen. Bland annat har vi fått förtroendet att driva Samling för Solel – en mötesplats för fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar aktivt med solceller. Vi genomför även utredningar och studier inom ramen för BeBo – Energimyndighetens beställargrupp av fastighetsägare för energieffektiva flerbostadshus.

Exempel på frågor där någon av Akteas energiexperter kan hjälpa dig:

  • Vill ni i ledningsgruppen ta in en konsult för att hålla en workshop inom energieffektiv affärsutveckling?
  • Behöver ni stöd i att utveckla en energistrategi eller ta fram nya energimål?
  • Vill ni anlita en föreläsare eller starta upp ett större kompetensutvecklingsprojekt?

Hör av dig till något av våra kontor om du vill veta mer!