Aktea står för aktiv energianvändning i alla led

Låt oss sänka dina energikostnader

Aktea är en oberoende konsultbyrå inom energieffektivitet, elektrifiering och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala erbjuder vi tjänster inom energieffektivisering, solel, energistrategi, energisamordning och problemfri förvaltning över hela Sverige. Målet är att stärka fler kunders lönsamhet, bidra till ett bättre klimat och en hållbar utveckling.

Ta del av vår kunskap

Ta tillfället i akt att via distanskurser öka din kunskap och dina förmågor! Vi har sedan starten 2008 byggt upp bred kunskap inom inomhusklimat, energieffektivisering och förnybar energi. Genom Aktea Akademi delar vi den med alla vardagshjältar i fastigheter och verksamheter som vill sänka energikostnader och bidra till ett bättre klimat.

Väx hos Aktea

Vill du vara med och driva utvecklingen mot effektivare byggnader och minskade klimatutsläpp? Bra – vi söker fler medarbetare! Aktea erbjuder anställning med utmanande uppdrag för energikonsulter på alla nivåer – från dig som är tidigt i karriären till mycket erfarna energikonsulter.

“Byggnader står för en så stor del av vår energianvändning, samtidigt som potentialen för att energieffektivisera är väldigt stor. Jag motiveras av att bidra till energiomställningen, där energieffektivisering kommer att vara en viktig komponent för att nå våra energi- och klimatmål.

Ulrika Gustavsson
Energikonsult på Aktea