Våra tjänster

Akteas energiexperter tar sig an många olika typer av uppdrag

Aktea erbjuder ett flertal tjänster

Vi är en oberoende konsultbyrå inom energieffektivitet, elektrifiering och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Vårt mål är att hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat.

Med åren har vi utökat vårt tjänsteutbud på Aktea, dels i led med att branschen mognat och nya krav utvecklats, dels genom kontinuerlig kompetensutveckling internt – inte minst genom rekryteringar av fler kollegor med specialistkunskap.

Kärnan i vår verksamhet

Vi tar oss an varje uppdrag med ett långsiktigt perspektiv för att leva som vi lär, dvs att vara en hållbar samarbetspartner i energifrågor. Det innebär att vi sätter oss in i just din specifika verksamhet, matchar med rätt kompetens, tar initiativ och levererar vad som förväntas med både hjärna och hjärta.

Utöver skräddarsydda och energifokuserade uppdrag ute hos kund erbjuder vi en rad relaterade utbildningar inom Aktea Akademi. Våra kurser kan också anpassas för organisationer som vill kompetensutveckla flera i grupp, online eller på plats.