Uppförandekod

Det här står vi för

Det här århundradet kommer att sätta människan i centrum, snarare än maskinen. Digitaliseringen gör det möjligt att se system ur livscykelperspektiv, och att bara skapa det som behövs av det som redan finns och är förnybart. Energi produceras småskaligt och lagras nära tills den behövs. Energiflöden i fastigheter och industriella processer tillvaratas och återförs. I fastigheter är sunda inomhusklimat och låg klimatpåverkan självklara mål för förvaltningen.

Vår ambition är att Aktea ska vara ett nav för energiteknisk kunskap. Med det menar vi både att vara en samlingsplats för kunniga personer, såväl medarbetare som samarbetspartners, och att aktivt utveckla och dela kunskap med våra kunder och marknaden i stort.

Ja, här får man nörda ner sig om man vill. Vissa vill lära sig mer om energiteknik med alla dess matematiska formler och fysiska lagar, maskiner och installationer. Andra engagerar sig i energifrågorna för att motverka översvämningar, torka, stormar, bränder och allt annat som klimatförändringarna för med sig.

Tillsammans kokar vi ner det till konkreta tjänster som stärker Sveriges företag. För att lyckas med vårt mål krävs mycket samarbete på alla nivåer. Mellan nya och erfarna konsulter, med våra kunder och partners, med forskarmiljöerna. Att vara konsult innebär att vara kundens förlängda arm, men också att få ut innovationer till frontlinjen och att vara eldsjälen som driver utvecklingen framåt.

Men detta är inte gjort på en dag. Vi behöver tänka långsiktigt. Det ska vara så utvecklande och roligt att vara konsult på Aktea att man vill stanna länge. Det ska vara så lönsamt och enkelt att vara vår kund att man bara vill fortsätta samarbetet. Och genom hög kvalitet i uppdragen och bra koll på finanserna ska Aktea fortsätta utvecklas i många år till.

Tillsammans levererar vi energiomställningen.

Kort sagt, genom Kunskap, Gemenskap, Engagemang och Långsiktighet bidrar vi på Aktea till ett bättre klimat och välmående företag.

Läs hela vår Uppförandekod

Här kan du också läsa om våra sex policyer, som sedan många år tillbaka utgör ramen för allt vi gör. De handlar om: Oberoende, Jämställdhet & mångfald, Hållbarhet & klimatpåverkan, Personsäkerhet & arbetsmiljö, Kvalitet och Informationssäkerhet.

Aktea är en hållbar samarbetspartner.