Att jobba på Aktea

Erfarna experter

Är du en meriterad och erfaren energikonsult som behöver en ny utmaning i karriären? Välkommen att bli en del av oss! Kontakta någon av våra kontorschefer för att prata om hur du kan utvecklas på Aktea.

Att jobba på Aktea

När du börjar hos oss blir du en del av ett företag som strävar efter att göra skillnad – för våra anställda, kunder och samhället i stort. Vi hjälper kunder vara resurseffektiva med energi och bidrar till en hållbar utveckling.

På Aktea Energy kan du bland annat förvänta dig:

 • engagerade kollegor med stort fokus på att samarbeta och dela kunskap
 • en härlig gemenskap med kollegor och i samarbetet mellan kontoren
 • få vara med och utforma företagets utveckling och strategier
 • samarbete med intressanta kunder från många branscher
 • snabb personlig utveckling
 • eget ansvar för uppdrag och nära kontakt med kunder
 • ett företag med snabb tillväxt och en stark position på marknaden
 • centralt placerade kontor
 • enkelt och effektivt stöd genom digitala verktyg och professionella stödfunktioner
 • seniora konsulter kan erbjudas delägarskap

En dag på jobbet innehåller massor av Kaizen

En dag på jobbet innehåller vanligtvis:

 • införsäljning av våra tjänster
 • energideklarationer och energikartläggningar i allt från bostäder till industri
 • utredningar om potential för solceller/laddstolpar
 • supporta nätverk för små- och medelstora företag med energieffektivisering
 • avlasta förvaltare med proaktivt energiarbete
 • hålla föredrag och presentationer om energiteknik
 • hjälpa företag att genomföra energieffektiviseringsåtgärder
 • arbete med systematisk uppföljning, t ex löpande energistatistikuppföljning
 • felsöka, mäta och analysera
 • planera, leda, genomföra och utvärdera energiprojekt
 • sammanfattat innehåller det mesta Kaizen – strävanden efter kontinuerlig förbättring!

Våra engagerade energikonsulter hittar byggnaders rätta energipotential!

”Hur man kan producera samt använda energi i framtiden är avgörande för att lösa klimatkrisen och berör många andra samhällsfrågor. Det är därför jag tycker att det är så roligt att jobba med energi.”

Robert Cooklin
Energikonsult, Aktea

Läs hela vår Uppförandekod

Här kan du också läsa om våra sex policyer, som sedan många år tillbaka utgör ramen för allt vi gör. De handlar om: Oberoende, Jämställdhet & mångfald, Hållbarhet & klimatpåverkan, Personsäkerhet & arbetsmiljö, Kvalitet och Informationssäkerhet.

Tidigt i karriären?

Är du snart klar med studierna? Oavsett om du är student, nyutexaminerad eller i ett tidigt skede av din karriär kan det vara en god idé att följa Aktea. Vi tar löpande emot ansökningar från studenter från energitekniska utbildningar för uppsatser, praktikplatser, sommarjobb och framför allt anställning. Kontakta någon av våra kontorschefer för mer information.

Varför välja Aktea?

När du börjar hos oss blir du en del av ett företag som strävar efter att göra skillnad – för våra anställda, kunder och samhället i stort. Vi hjälper kunder vara resurseffektiva med energi och bidrar till en hållbar utveckling.

Öppen ansökan

Skicka in en öppen ansökan och skriv vilket av våra kontor du är intresserad av att jobba på. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg och Umeå.

 

OBS! Bifogade filer får inte innehålla blanksteg.

Filtrera efter