Kontakt

Våra kontor

Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala minskar vi svinn av energi över hela Sverige. Kontakta oss idag för att diskutera din energipotential. Vilket av våra kontor ligger närmast dig?

Aktea Energy

Stefan Lindsköld /
vd

Telefon 0703-69 05 44 E-post stefan.lindskold@aktea.se

Magnus Stjerndahl /
utveckling

Telefon 070-4949 550 E-post magnus.stjerndahl@aktea.se

Mio Takahashi /
HR-ansvarig

Telefon 070-774 89 07 E-post mio.takahashi@aktea.se

Aktea Stockholm

Anders Hansson /
energikonsult, Malmö

Telefon 0701-65 72 72 E-post anders.hansson@aktea.se

Bosse Wikensten /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0705-72 78 88 E-post bosse.wikensten@aktea.se

Chris Hellström /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0768-83 43 22 E-post chris.hellstrom@aktea.se

David Gudmunds /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0706-03 75 23 E-post david.gudmunds@aktea.se

Emelie Winberg /
energikonsult, Stockholm

Telefon 070-781 09 93 E-post emelie.winberg@aktea.se

Henrik Wennerberg /
energikonsult, Malmö

Telefon 0707-45 52 56 E-post henrik.wennerberg@aktea.se

Jenny Dahlberg /
energikonsult, Göteborg (föräldraledig)

Telefon 0704-00 01 35 E-post jenny.dahlberg@aktea.se

Jenny Jangtoft /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0700-90 50 97 E-post jenny.jangtoft@aktea.se

Jonas Pettersson /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0722-504944 E-post jonas.pettersson@aktea.se

Krister Wiklund /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0739-35 56 29 E-post krister.wiklund@aktea.se

Marika Andersson /
energikonsult, Malmö

Telefon 0700-90 38 44 E-post marika.andersson@aktea.se

Mats Åström /
energikonsult, Stockholm

Telefon 0725-61 98 54 E-post mats.astrom@aktea.se

Martin Rundqvist /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0705-85 58 54 E-post martin.rundqvist@aktea.se

Mathias Jung /
energikonsult, Stockholm

Telefon 0733-22 17 28 E-post mathias.jung@aktea.se

Moa Merking /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0735-75 47 08 E-post moa.merking@aktea.se

Niklas Söderström /
energikonsult, Uppsala

Telefon 0736-86 26 02 E-post niklas.soderstrom@aktea.se

Olof Jönsson /
energikonsult, Malmö

Telefon 0707-34 44 94 E-post olof.jonsson@aktea.se

Peter Nyberg /
energikonsult, Uppsala

Telefon 0720-10 43 66 E-post peter.nyberg@aktea.se

Petra Holmér /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0739-58 75 08 E-post petra.holmer@aktea.se

Robert Cooklin /
energikonsult, Stockholm

Telefon 0707-12 52 26 E-post robert.cooklin@aktea.se

Simon Östergren /
energikonsult, Umeå

Telefon 0767-20 33 75 E-post simon.ostergren@aktea.se

Tove Jensen /
energikonsult, Stockholm

Telefon 0700-90 38 45 E-post tove.jensen@aktea.se

Ulrika Gustavsson /
energikonsult, Stockholm

Telefon 0704-97 62 43 E-post ulrika.gustavsson@aktea.se

Usama Alfadel /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0707-37 97 51 E-post usama.alfadel@aktea.se

Aktea Göteborg

Anna Persson Rosén /

Telefon 073-572 77 03 E-post anna.rosen@aktea.se

Jennifer Mörck /
kontorschef, Göteborg

Telefon 0709-922341 E-post jennifer.morck@aktea.se

Peter Karlsson /
kunskap

Telefon 0736-33 60 02 E-post peter.karlsson@aktea.se

Bosse Wikensten /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0705-72 78 88 E-post bosse.wikensten@aktea.se

Chris Hellström /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0768-83 43 22 E-post chris.hellstrom@aktea.se

David Gudmunds /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0706-03 75 23 E-post david.gudmunds@aktea.se

Jenny Dahlberg /
energikonsult, Göteborg (föräldraledig)

Telefon 0704-00 01 35 E-post jenny.dahlberg@aktea.se

Jenny Jangtoft /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0700-90 50 97 E-post jenny.jangtoft@aktea.se

Jonas Pettersson /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0722-504944 E-post jonas.pettersson@aktea.se

Krister Wiklund /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0739-35 56 29 E-post krister.wiklund@aktea.se

Martin Rundqvist /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0705-85 58 54 E-post martin.rundqvist@aktea.se

Moa Merking /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0735-75 47 08 E-post moa.merking@aktea.se

Petra Holmér /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0739-58 75 08 E-post petra.holmer@aktea.se

Sven Löwenmark /
energikonsult, Göteborg

Telefon 073-597 33 47 E-post sven.lowenmark@aktea.se

Usama Alfadel /
energikonsult, Göteborg

Telefon 0707-37 97 51 E-post usama.alfadel@aktea.se

Aktea Malmö/Helsingborg

Charlotta Gibrand /
kontorschef, Malmö/Helsingborg

Telefon 076-348 07 00 E-post charlotta.gibrand@aktea.se

Anders Hansson /
energikonsult, Malmö

Telefon 0701-65 72 72 E-post anders.hansson@aktea.se

Henrik Wennerberg /
energikonsult, Malmö

Telefon 0707-45 52 56 E-post henrik.wennerberg@aktea.se

Jonathan von Seth /
energikonsult, Malmö

Telefon 073-866 64 71 E-post jonatan.vonseth@aktea.se

Marika Andersson /
energikonsult, Malmö

Telefon 0700-90 38 44 E-post marika.andersson@aktea.se

Olof Jönsson /
energikonsult, Malmö

Telefon 0707-34 44 94 E-post olof.jonsson@aktea.se

Rasmus Becke /
energikonsult, Malmö

Telefon 0735-99 04 21 E-post rasmus.becke@aktea.se

Aktea Uppsala

Richard Thygesen /
kontorschef, Uppsala

Telefon 0707-81 82 64 E-post richard.thygesen@aktea.se

Niklas Söderström /
energikonsult, Uppsala

Telefon 0736-86 26 02 E-post niklas.soderstrom@aktea.se

Peter Nyberg /
energikonsult, Uppsala

Telefon 0720-10 43 66 E-post peter.nyberg@aktea.se

Aktea Umeå

Robert Ringvall /
kontorschef, Umeå

Telefon 0700-23 90 84 E-post robert.ringvall@aktea.se

Jacob Andersson /
energikonsult, Umeå

Telefon 076-725 78 04 E-post jakob.andersson@aktea.se

Simon Östergren /
energikonsult, Umeå

Telefon 0767-20 33 75 E-post simon.ostergren@aktea.se

Kontakta oss

Öppen ansökan