Energisamordning

Akteas energiexperter skapar de bästa förutsättningarna för en effektiv energianvändning i din fastighet eller verksamhet. Det handlar om allt från rätt inomhusklimat och engagerad driftpersonal till system för långsiktig energiuppföljning.

Låt oss hitta din fastighets energipotential

Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet är högt satt och kräver insatser på många olika fronter.

Första steget är att kartlägga aktuella byggnader och utvärdera energipotentialen i de tekniska system som finns tillhanda. Resultatet ligger till grund för förslag till konkreta åtgärder, som vi sedan kan projektleda genom investeringar och energioptimering.

Som energiexperter och energirådgivare med gedigen branscherfarenhet ger våra konsulter konkreta tips på hur du kan minska din energianvändning. Det handlar ofta om att gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Alla rådgivare på Aktea är helt oberoende, vilket betyder att vi inte har några egna produkter som vi säljer eller implementerar, utan du kan känna dig trygg i vetskapen om att vi har en professionell och objektiv överblick och levererar olika alternativ som passar just din verksamhets förutsättningar.

Avancerad energieffektivisering

Vi tar oss även an specialuppdrag som kräver särskilt hög kompetensnivå. Ibland finns det bra kompetens i en verksamhet, men det saknas kanske bollplank i spetsfrågor. Här ingår utredningar kring problemlösningar i fastigheten, åtgärdshanteringar, mätprojekt, projektledningsuppdrag med mera.

Kanske har ni för avsikt att installera solceller, men har inte trimmat in nuvarande energianvändning eller tagit höjd för framtida behov för en hållbar investering? Läs mer om smart solel här.

Personlig coach i nätverk för Energieffektivisering

Vi har stöttat, och stöttar, små och medelstora företag med att effektivisera sin energianvändning över hela landet. Energimyndigheten har gett oss förtroende att agera nätverkskoordinator och leda ett flertal av dessa nätverk. Det innebär att en energiexpert från oss ger stöd och råd samt medverkar i ett flertal nätverksträffar per år. Nätverken består som regel av av 8–16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh).

Under 2016–2020 var ca 40 nätverk på plats runtom i landet med drygt 300 deltagande företag med målet att sänka sin energianvändning med minst 15 procent. Från arbetet i EENet gör att vi har bred kunskap från olika branscher som gör att vi kan ge handfasta tips och råd om vilka åtgärder som gett effekt hos andra. Det finns liknande initiativ som fortsätter, se bland annat konceptet Energy Coach, som drivs av Aktea Energy och har utvecklats med Vattenfall som samarbetsparter.

“Jag ser tre fokus i rollen som energisamordnare;

... för det första att se till att hjälpa till och engagera respektive aktör, för det andra att hjälpa alla inblandade att förstå konsekvenserna av olika beslut och för det tredje att säkra möjligheterna att följa upp energimålen", förklarar Mats Åström, seniorkonsult på Aktea.

Kalendarium