Vi är måna om våra kontakter. När du anlitar Aktea så anförtror du oss dina uppgifter och vi värnar om din integritet.

Så här behandlar vi personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Här beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har enligt lag (EU:s dataskyddsförordning GDPR samt nationell lagstiftning), på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Åtkomst och uppdatering av information

Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in och varför, som vi berättar om nedan. Om du vill veta vilken information vi har samlat så är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson inom Aktea eller till info@aktea.se, så skickar informationen via mejl till dig. Du kan begära att få dina uppgifter hos oss rättade om de är felaktiga. Om inte informationen måste sparas av juridiska skäl eller giltiga affärsmässiga skäl så kan du självklart be oss ta bort dina uppgifter.

I kontakt och möten med kunder

När du blir kund hos oss så ber vi dig om personuppgifter som namn, företag, telefonnummer och mejladress. Dessa uppgifter används för att komma i kontakt med dig och ditt företag. På samma sätt när du ingår i ett av Akteas nätverk eller deltar i något event, så använder vi dina uppgifter för att delge dig relevant information.

Vi samlar in namn och kontaktuppgifter samt mötesanteckningar från våra möten för att på ett lätt och smidigt sätt kunna komma i kontakt med våra kunder och kunna erbjuda tjänster specifikt anpassade efter kundens behov.

Personuppgifter kopplade till kunder sparas så länge dessa är aktuella för relationen och till marknadsföring och informationsändamål.

I kontaktformulär

När du skickar ett meddelande genom något av våra kontaktformulär på hemsidan kommer Aktea att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

De uppgifter du registrerat, såsom namn, företag, mejladress och telefonnummer, kommer att behandlas för att besvara den fråga eller hantera det ärende du anmält genom kontaktformuläret. Denna behandling är nödvändig för att Aktea ska kunna agera i enlighet med din begäran och vi utför behandlingen baserat på en intresseavvägning där vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse för att sådan behandling inte sker. Uppgifter kommer att behandlas av Akteas personal.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

I samband med prenumeration på nyhetsbrev

Om du påbörjar en prenumeration behöver vi spara dina personuppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig. I samband med att du påbörjar prenumerationen behöver du därför godkänna vår behandling av dina personuppgifter genom att ge ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter i form av mejladress i samband med att du gör en anmälan om prenumeration av nyhetsbrev. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Behandlingen sker med stöd av ett samtycke när du registrerar dig. Personuppgifter raderas vid avslutad prenumeration.

I rekryteringsprocesser

När du söker jobb hos Aktea ber vi dig om personuppgifter som exempelvis, namn, adress, telefonnummer, meritförteckning, arbetsintyg, mejladress. Dessa kontaktuppgifter använder vi för att komma i kontakt med dig och för att göra rekryteringsprocessen så smidig som möjligt. Personuppgifter samlas även in vid eventuella intervjuer och tester, och kan också samlas in i samband med referenstagning inför anställning.

Uppgifterna är enbart tillgängliga för rekryterande personer inom Akteas organisation, behandlas konfidentiellt och delas ej med utomstående utan ditt samtycke. Uppgifterna raderas efter det att din senast sökta tjänst tillsatts.

Om du ger oss samtycke till att dina personuppgifter sparas i vår rekryteringsdatabas för framtida rekryteringsprocesser kommer personuppgifterna att lagras tills dess att du återkallar ditt samtycke, vilket du kan göra när som helst genom att kontakta oss, eller så länge du kan komma att vara aktuell för rekrytering i upp till 3 år.

Aktea delar ej personuppgifter

Aktea delar inte dina personuppgifter med organisationer, företag eller personer utanför vårt nätverk (anställda, underleverantörer). De uppgifter våra underleverantörer får ta del av är begränsade till de som behövs för att kunna utföra uppdragen så smidigt som möjligt.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.