Samarbetspartners

Det här står vi för

Energiomställningen är vår tids kanske allra största utmaning. Det handlar om att minska vår klimatpåverkan genom förnybar energi och effektivare resursanvändning i alla delar av samhället.

Det här århundradet kommer att sätta människan i centrum, snarare än maskinen. Digitaliseringen gör det möjligt att se system ur livscykelperspektiv, och att bara skapa det som behövs av det som redan finns och är förnybart. Energi produceras småskaligt och lagras nära tills den behövs. I fastigheter är sunda inomhusklimat och låg klimatpåverkan självklara mål för förvaltningen. Industriföretag optimerar sina processer och recirkulerar alla resurser, inklusive energi.

Vår ambition är att Aktea ska vara ett nav för energiteknisk kunskap. Med det menar vi både att vara en samlingsplats för kunniga personer, såväl medarbetare som samarbetspartners, och att aktivt utveckla och dela kunskap med våra kunder och marknaden i stort.

Ja, här får man nörda ner sig om man vill. Vissa inom energiteknik med alla dess matematiska formler och fysiska lagar, maskiner och installationer. Andra i kampen mot översvämningar, torka, stormar, bränder och allt annat som klimatförändringarna för med sig.

Tillsammans kokar vi ner det till konkreta tjänster som stärker Sveriges företag. För att lyckas med vårt mål krävs mycket samarbete på alla nivåer. Mellan nya och erfarna konsulter, med våra kunder och partners, med forskarmiljöerna. Att vara konsult innebär att vara kundens förlängda arm, men också att få ut innovationer till frontlinjen och att vara eldsjälen som driver utvecklingen framåt.

Men detta är inte gjort på en dag. Vi behöver tänka långsiktigt. Det ska vara så utvecklande och roligt att vara konsult på Aktea att man vill stanna länge. Det vara så lönsamt och enkelt att vara vår kund att man bara vill fortsätta samarbetet. Och genom hög kvalitet i uppdragen och bra koll på finanserna ska Aktea fortsätta utvecklas i många år till.

Vi levererar energiomställningen.

Kort sagt, genom Kunskap, Gemenskap, Engagemang och Långsiktighet bidrar vi på Aktea till ett bättre klimat och välmående företag.

Söker ditt företag en samarbetspartner?

Kontakta oss med idéer till nya samarbeten och gemensamma uppdrag!

Väx hos Aktea

Läs mer om hur du också kan bli en del av Aktea: