Elektrifiering

Akteas energiexperter skapar de bästa förutsättningarna för en effektiv energianvändning i din fastighet eller verksamhet. Det handlar om allt från rätt inomhusklimat och engagerad driftpersonal till system för långsiktig energiuppföljning.

Låt oss hitta din fastighets energipotential

Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet är högt satt och kräver insatser på många olika fronter.

Första steget är att kartlägga aktuella byggnader och utvärdera energipotentialen i de tekniska system som finns tillhanda. Resultatet ligger till grund för förslag till konkreta åtgärder, som vi sedan kan projektleda genom investeringar och energioptimering.

Som energiexperter och energirådgivare med gedigen branscherfarenhet ger våra konsulter konkreta tips på hur du kan minska din energianvändning. Det handlar ofta om att gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Alla rådgivare på Aktea är helt oberoende, vilket betyder att vi inte har några egna produkter som vi säljer eller implementerar, utan du kan känna dig trygg i vetskapen om att vi har en professionell och objektiv överblick och levererar olika alternativ som passar just din verksamhets förutsättningar.

Avancerad energieffektivisering

Vi tar oss även an specialuppdrag som kräver särskilt hög kompetensnivå. Ibland finns det bra kompetens i en verksamhet, men det saknas kanske bollplank i spetsfrågor. Här ingår utredningar kring problemlösningar i fastigheten, åtgärdshanteringar, mätprojekt, projektledningsuppdrag med mera.

Kanske har ni för avsikt att installera solceller, men har inte trimmat in nuvarande energianvändning eller tagit höjd för framtida behov för en hållbar investering? Läs mer om smart solel här.

Personlig coach i nätverk för Energieffektivisering

Vi har stöttat, och stöttar, små och medelstora företag med att effektivisera sin energianvändning över hela landet. Energimyndigheten har gett oss förtroende att agera nätverkskoordinator och leda ett flertal av dessa nätverk. Det innebär att en energiexpert från oss ger stöd och råd samt medverkar i ett flertal nätverksträffar per år. Nätverken består som regel av av 8–16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh).

Under 2016–2020 var ca 40 nätverk på plats runtom i landet med drygt 300 deltagande företag med målet att sänka sin energianvändning med minst 15 procent. Från arbetet i EENet gör att vi har bred kunskap från olika branscher som gör att vi kan ge handfasta tips och råd om vilka åtgärder som gett effekt hos andra. Det finns liknande initiativ som fortsätter, se bland annat konceptet Energy Coach, som drivs av Aktea Energy och har utvecklats med Vattenfall som samarbetsparter.

Aktea och Vattenfall hjälper Axfood att reducera onödiga elnätskostnader

Den 13:e juni 2022 bjöd Aktea tillsammans med Vattenfall in till ett webbinarium om elnätsoptimering. Webbinariet finns nu att se i sin helhet för den som vill veta mer om en av Akteas mycket uppskattade tjänster.

I filmen kan man höra från Axfood hur det lyckade uppdraget upplevdes från kundsidan och vilka besparingar som gjordes för företaget. Många betalar nämligen för mycket för sin energianvändning, men missar att tänka på elnätskostnaderna när energipriserna istället får stå i fokus när man vill se över sina kostnader.

Fördelarna med nätoptimering

Aktea tillsammans med Vattenfall kan nu visa på att de största besparingarna i många fall går att göra genom att välja rätt elnätsabonnemang för sina behov. I en genomlysning av Axfoods elnätsavtal kunde Aktea och Vattenfall identifiera betydande besparingar utan behov av investeringar i berörda anläggningar.

Med justeringar och byten av avtal finns det möjligheter att spara stora summor pengar och samtidigt göra en insats för klimatet! Detta eftersom frigjord kapacitet i elnätet leder till minskad miljö- och klimatbelastning.

Vill du veta mer så är det bara att scrolla ner och se presentationen nedanför.

Webbinarium: Reducera onödiga elnätskostnader

Läs om hur Axfood reducerade onödiga elnätskostnader

Denna vinter har elpriserna nått nya rekordnivåer. Det finns all anledning att inte bara spara energianvändning i energiintensiva verksamheter, utan även se över sina elavtal. Axfood bestämde sig för att ta tag i frågan och resultatet är slående – med Akteas hjälp i samarbete med Vattenfall kunde kostnaderna sänkas markant.

Förstudier optimerar fastighetsägaren Akademiska Hus satsning på solel

Aktea har gjort flera förstudier till solcellsinstallationer på uppdrag av Akademiska Hus. Förstudierna hjälper fastighetsbolaget att utreda potentialen innan de investerar i nya solcellssystem på campus runtom i landet. Målet är att år 2025 ha en klimatneutral fastighetsdrift.

Är solcellssystem lönsamma på din fastighet? 6 faktorer avgör!

Funderar ni över att installera solceller? Er byggnad kanske har ett stort tillgängligt tak i söderläge? Förutsättningarna för en lönsam investering varierar mellan olika byggnader. Vår erfarenhet är att sex faktorer avgör om solceller är lönsamma eller inte.

Olov Lindgren sätter nya energi- och inneklimatmål

Med nästan 400 lägenheter inplanerade vände sig byggherren, Olov Lindgren, tillsammans med COWI Projektbyrån till Aktea för hjälp med att sätta nya energi- och inneklimatmål för sin nyproduktion av bostäder. Investeringar i ny bebyggelse påverkar stad och land i generationer framöver. Om projekten blir lyckade eller inte beror ofta på hur väl kommunikation och planering fungerar mellan involverade parter i tidiga strategiska skeden, alltså innan projekten är färdigformulerade och beslutade.