Kunskapsdelning

Hur vi delar med oss av kunskap för ständig utveckling på Aktea

Som konsulter och rådgivare måste vi leverera en hög kunskapsnivå i varje uppdrag. Samtidigt som vi samlar erfarenheter i våra system, verkar vi i en föränderlig omvärld där gårdagens kunskap snabbt blir utdaterad.

Företagskultur

En avgörande faktor är att vi alla i Aktea delar kunskap och idéer med varandra, oavsett vilket kontor man tillhör eller hur erfaren man är. Det gör vi på internmöten, vid kaffemaskinen, i chatten eller genom att spela in ett litet klipp i undercentralen och streama via intranätet. Det gör vi också genom att alltid sätta ihop ett team för varje uppdrag. Därutöver har vi en rad mer formella forum.

Introduktionsutbildning

För att du som nyanställd ska känna dig riktigt välkommen och snabbt komma in i verksamheten håller vi en introduktionsutbildning för dig de första veckorna. Då får du träffa en rad olika personer i organisationen som ger dig en inblick i hur Aktea fungerar, om rollen som konsult, hur vi jobbar, vilket stöd du kan få och hur vi vårdar våra kundrelationer.

Ledarskap i uppdrag

Nya konsulter har oftast stor kapacitet att leda uppdrag och hantera kundrelationer. Men först måste de få en chans att lära sig ”verktygslådan” och hur man planerar, driver och följer upp uppdrag på bästa sätt.

Därför får alla nya konsulter chans att gå vår internkurs i ”Ledarskap i små och stora uppdrag”. Under ett halvår träffas vi regelbundet för att läsa, analysera och diskutera hur man driver uppdrag på bästa sätt. Kurserna leds av seniora kollegor tillsammans med interna specialister på våra digitala uppdragsledningssystem.

Årliga konferenser

I Aktea finns många specialister och vi utför varje år uppdrag av intresse för hela branschens utveckling. Därför lägger vi stor tid av vår höstkonferens på kunskapsutbyte.

I parallella sessioner presenterar och analyserar vi allt från megatrender till kommande lagstiftning, från innovativa kundkrav till framgångsrika uppdrag. Våra slutsatser sammanfattar vi och för vidare till Akteas kvalitetssystem.

Intern kunskapsutveckling

För att ligga steget före i en omvärld som hela tiden utvecklas och förändras ser vi till att våra medarbetare har möjlighet att hela tiden ligga i framkant kunskapsmässigt. Mycket av utvecklingen sker i uppdragen, men också genom kunskapsdelning på vårt intranät. Korta utbildningsfilmer läggs ut, goda exempel visas upp och moment som ny lagstiftning, nya mallar och hjälpmedel förklaras. Ibland hålls kortare internutbildningar via länk.

Möjlighet till certifieringar

Vi satsar gärna på att låta medarbetare certifiera sig som en del i den kontinuerliga kompetensutvecklingen. Utöver att vi som företag kan titulera oss Auktoriserade energikartläggare, är det framför allt fyra certifieringar som är nyttiga i våra kunduppdrag; Certifierad energiexpert (CEX), Certifierad energikartläggare (EKL), Certifierad miljöbyggnadssamordnare 3.0 och Certifierad sakkunnig funktionskontrollant (OVK).

Karriär hos Aktea

Vill du vara med och driva utvecklingen mot effektivare byggnader och minskade klimatutsläpp? Välkommen att söka dig till oss och till frontlinjen!

Webbinarium